Kuka on Buddha?

Historiallinen Buddha Shakyamuni syntyi noin 2 560 vuotta sitten Pohjois-Intiassa. Pitkälli­sen etsinnän jälkeen hän tunnisti mielen luonnon syvässä meditaatiossa ja saavutti valais­tumisen. Seuraavan 45 vuoden aikana Buddha kohtasi erityyppisiä ihmisiä, joille hän opetti menetelmiä valaistumisen saavuttamiseksi aina kunkin luonnetta, taipumuksia ja kykyjä parhaiten vastaavalla tavalla. Buddhan syvälliset opetukset, jotka ovat pääuskontona useissa Itä-Aasian maissa, tekevät ihmisistä pelottomia, iloisia ja ystävällisiä, ja 1970-luvun alkuvuosista lähtien ne ovat vetäneet puoleensa yhä kasvavaa joukkoa länsimaiseen kult­tuuripiiriin kuuluvia ihmisiä.