Lama Ole antaa siunauksen gaulla, reliikkirasialla, joka sisältää 16. Karmapan hänelle antamia reliikkejä.

Buddhalainen opettajamme on samaan aikaan esimerkkimme, paras ystävämme ja kehityksemme peloton peili.

Hän osoittaa meille meidän buddhaluontomme, opastaa meidät edessä olevien egon temppuilujen läpi ja rohkaisee meitä tutustumaan siihen valtavaan potentiaaliin, joka meissä jokaisessa piilee. Elämässä opimme opettajan opastuksella ja esimerkkiä seuraten sellaisia asioita, kuten pianon soittamista tai autolla ajamista. Mielen luonnon tunnistaminen on paljon vaikeampaa kuin tavallisten asioiden oppiminen, joten buddhalaisella opettajalla on paljon tärkeämpi merkitys kuin tavallisella opettajalla.

Kun olet oppinut kaiken lamaltasi, sinun mielesi ja hänen mielensä ovat yhtä. – Kalu Rinpoche

Erityisesti timanttipolulla yhteys toteuttaneeseen opettajaan mahdollistaa kokemusten ja oivallusten välittymisen holistisesti. Voimme lukea esimerkkejä tästä kagyü-linjan mestareiden elämäkerroista. Naropasta Gampopaan ja aina 17. Karmapaan asti he kaikki kiitollisina väittävät saavuttaneensa päämäärän lamojensa siunauksen ansiosta. Tällä tavoin Buddhan tärkeimmät ja suorimmat opetukset ovat säilyneet nykypäivään asti lihaa ja verta olevien kokemuksen haltijoiden kautta.

Kuinka löytää buddhalainen opettaja?

Haluanko ostaa sen, mitä hän on myymässä?

Jos meditoimme opettajaa, meistä tulee hänen kaltaisensa. Niinpä yksinkertaisena ohjenuorana opettajaa valittaessa toimii kysymys “Haluanko omaksua hänen ominaisuutensa itselleni?”

Polku valaistumiseen on valtava ja monitahoinen, joten meidän tulisi löytää opettaja, joka tuntee buddhalaiset opetukset ja on jo itse saanut oivalluksia mielen luonnosta. Opettajan tarkastamiseen kannattaa siten panostaa aikaa ja ajatusta.

On hyvä muistaa, että ennen kuin olemme vapautuneet, emme todella näe maailmaa vaan pikemminkin oman mielemme sisällön. Ja kuten tiibetiläisillä on tapana sanoa, matalammalta vuorelta on vaikea nähdä korkeamman vuoren huippua. Kuinka siis me oppilaina voimme tarkastaa opettajan tietämyksen ja toteutumisen tason?

Ensinnäkin hänen tulisi edustaa autenttista perimyslinjaa, ja hänellä pitäisi olla hänen omalta opettajaltaan saatu valtuutus opettaa. Ja jos hän ei osoita pelkästään tietämystään vaan yhtä lailla myötätuntoaan työskentelemällä aina toisten hyväksi sijoittaen oppilaidensa tarpeet omiensa yläpuolelle, tämä muodostaa hyvän perustan. On myös hyvin hyödyllistä oppia tuntemaan hänen muut oppilaansa. Meidän tulisi tarkastaa, onko yleistunnelma hyvä ja voimmeko hyväksyä heidät inhimillisellä tasolla.

Tavalliset opettajat, kuten ystävämme keskuksella, ja Timanttipolku-maallikko-opettajat, jotka selittävät buddhalaisuutta, voivat antaa meille informaatiota ilman, että välillemme muodostuu erityisen läheistä yhteyttä. Mutta laman, vapautuneen opettajan, valitseminen merkitsee hänen päästämistään mieleesi kaikkein tärkeimmällä, näkemyksen tasolla. Timanttipolulla emme näe opettajaa henkilönä vaan omaa potentiaaliamme heijastavana peilinä. Joten sen jälkeen, kun olemme valinneet hyvän opettajan, hänet kannattaa nähdä korkeimmalla tasolla, jota hänen voimansa pystyy ylläpitämään. Tämä vahvistaa todeksi oman olemassa olevan sisäisen rikkautemme.

Buddhalaisen opettajan asema ei ole lainkaan mutkikas. Hänen tarvitsee yksinkertaisesti sanoa ja tehdä samaa. Oppilaan tehtävänä on sitten tehdä päätös joko valita opettaja tai olla valitsematta häntä kaikkine hänen ominaisuuksineen. – Lama Ole Nydahl, Kuinka asiat ovat