H.P. 17. Karmapa Trinley Thaye Dorje Eurooppa-keskuksessa kesällä 2012
H.P. 17. Karmapa Trinley Thaye Dorje Eurooppa-keskuksessa kesällä 2012

Suulliset opetukset

Karma-kagyü-koulukunta tunnetaan perinteestään välittää opetukset suullisesti, joten keskeisenä oppimismenetelmänä Timanttipolku-buddhalaisissa keskuksissa on suullisten opetusten vastaanottaminen valtuutetuilta opettajilta, kuten H.P. 17. Karmapalta Trinley Thaye Dorjelta, Sherab Gyaltsen Rinpochelta, lama Ole Nydahlilta ja nyt yhä useammin maallikkobuddhalaisilta opettajilta, jotka lama Ole on valtuuttanut opettamaan Timanttipolku-buddhalaisissa keskuksissa kansainvälisesti.

Tärkeä osa jokaista opetustapahtumaa on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja selventää epäselviksi jääneitä tai epäilyksiä herättäneitä asioita. Meditaatio muuntaa älyllisen ymmärryksen henkilökohtaiseksi kokemukseksi, ja opetustapahtumat päättyvätkin yleensä yhteismeditaatioon.

Jos haluat perehtyä syvällisemmin buddhalaisuuteen ja oppia soveltamaan sitä jokapäiväiseen elämääsi, suosittelemme kokeilemaan meditaatiota keskuksissamme ja osallistumaan lama Ole Nydahlin yleisöluennolle. Lama Ole Nydahl johtaa kaikilla yleisöluennoillaan meditaation ja antaa pyynnöstä buddhalaisen turvautumisen ja ngöndroharjoitusten edellyttämän lung-välityksen. Luento kestää yleensä 3–4 tuntia.

Johdantoteoksia Timanttipolku-buddhalaisuuteen

Opetussivustoja

Suomenkielisiä artikkeleita ja haastatteluja

Tekstejä sivustomme aiemmasta versiosta