H.P. 17. Karmapa Trinley Thaye Dorje Eurooppa-keskuksessa kesällä 2012
H.P. 17. Karmapa Trinley Thaye Dorje Eurooppa-keskuksessa kesällä 2012

Suulliset opetukset

Karma-kagyü-koulukunta tunnetaan perinteestään välittää opetukset suullisesti, joten keskeisenä oppimismenetelmänä Timanttipolku-buddhalaisissa keskuksissa on suullisten opetusten vastaanottaminen valtuutetuilta opettajilta, kuten H.P. 17. Karmapalta Thaye Dorjelta, Sherab Gyaltsen Rinpochelta, Jigme Rinpochelta, Nedo Rinpochelta, lama Ole Nydahlilta sekä maallikkobuddhalaisilta, niin kutsutuilta ”matkaopettajilta”, jotka lama Ole on valtuuttanut opettamaan ja antamaan harjoituksiin liittyviä selityksiä Timanttipolku-buddhalaisissa keskuksissa kansainvälisesti.

Tärkeä osa jokaista opetustapahtumaa on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja selventää epäselviksi jääneitä tai epäilyksiä herättäneitä asioita. Meditaatio muuntaa älyllisen ymmärryksen henkilökohtaiseksi kokemukseksi, ja opetustapahtumat päättyvätkin yleensä yhteismeditaatioon.

Jos haluat perehtyä syvällisemmin buddhalaisuuteen ja oppia soveltamaan sitä jokapäiväiseen elämääsi, suosittelemme kokeilemaan meditaatiota keskuksissamme ja osallistumaan lama Ole Nydahlin luennoille.

Johdantoteoksia Timanttipolku-buddhalaisuuteen

Opetussivustoja

Suomenkielisiä artikkeleita ja haastatteluja

Tekstejä sivustomme aiemmasta versiosta