Timanttipolku-buddhalaisuus on kaikkia elämänaloja edustavien, buddhalaisen harjoituksen jokapäiväiseen elämäänsä yhdistävien maallikkoharjoittajien verkosto.

Timanttipolku-buddhalaisuus edustaa tuhat vuotta vanhaa tiibetinbuddhalaista karma-kagyü-perimyslinjaa. Timanttipolku-buddhalaisuuden perusti 1970-luvulla tanskalaissyntyinen buddhalaisuuden opettaja lama Ole Nydahl yhdessä vaimonsa Hannah Nydahlin kanssa. Heidän pääopettajansa 16. Karmapa pyysi heitä opettamaan muille sen, minkä he olivat itse oppineet, ja perustamaan buddhalaisia keskuksia länteen.

Nyt yli 40 vuotta myöhemmin ympäri maailmaa on yli 680 Timanttipolku-buddhalaista keskusta. Meditaatiomenetelmät, jotka voit oppia näissä keskuksissa, ovat kaikki perinteisiä buddhalaisia harjoituksia, mutta ne on sovitettu moderneihin, länsimaisiin puitteisiin ja käännetty paikallisille kielille niin, että ne ovat helposti kaikkien käytettävissä.

Nimi ”Timanttipolku” on käännös sanskritin sanasta vajrayana. Vajrayanaa pidetään suorimpina Buddhan opetusten kolmesta tasosta. Se on osa Tiibetin buddhalaisuuden ”vanhoja koulukuntien” säilyttämää perintöä, ja sitä on löydettävissä myös maailman muista osista.

Timanttipolku-buddhalaisuudesta

Opettajat

Lama Ole Nydahl on Karmapan, karma-kagyü-linjan johtajan, puolesta perustamiensa Timanttipolku-buddhalaisten keskusten pääopettaja. Lama Ole matkustaa läpi vuoden ympäri maailmaa pitämässä huolta oppilaistaan, ja hänen opetusaikataulunsa on täynnä yleisöluentoja ja meditaatiokursseja.

Lama Ole on lisäksi valtuuttanut joukon kokeneita oppilaitaan toimimaan buddhalaisina maallikko-opettajina eli niin kutsuttuina matkaopettajina. He antavat Timanttipolku-keskuksissa käytännön selityksiä buddhalaisuudesta.

Timanttipolku-keskuksissa ja isoilla meditaatiokursseilla vierailevat myös H.P. 17. Gyalwa Karmapa Thaye Dorje ja muut korkeat buddhalaiset opettajat, kuten Sherab Gyaltsen Rinpoche ja Jigme Rinpoche.

Keskukset

Timanttipolku-keskukset toimivat ensimmäisenä kontaktipisteenä niille, jotka haluavat tietää buddhalaisuudesta ja saada selityksiä meditaatiosta kokeneilta buddhalaisilta harjoittajilta. Se on myös paikka, jonne paikalliset buddhalaiset harjoittajat kokoontuvat meditoimaan, viettämään aikaa yhdessä ja osallistumaan keskuksen toimintaan. Jokaisessa keskuksessa järjestetään ohjattuja meditaatiota kerran tai useammankin kerran viikossa ja joissakin jopa joka päivä.

Voittoa tavoittelemattomat säätiöt ja yhdistykset

Jokainen keskus järjestää toimintansa itsenäisesti kuuluen yleensä kuitenkin samalla oman maansa vastaavaan kattoyhdistykseen tai -hyväntekeväisyysjärjestöön.

Timanttipolku-buddhalaisuus-säätiö koordinoi kansainvälisiä kulttuurisia ja akateemisia hankkeita ja toimii tiettyjen valikoitujen kiinteistöjen omistajana sekä lama Olen ja Hannah Nydahlin henkisen omaisuuden haltijana. Se tarjoaa tukea ja asiantuntemusta buddhalaisille keskuksille ja projekteille.

Eurooppa-keskus (EC)

Timanttipolku-buddhalaiset matkustavat usein eri maihin ja keskuksiin tapaamaan opettajiaan ja muita harjoittajia. Keskeisenä kansainvälisenä paikkana, jossa tätä rikastuttavaa inhimillistä kanssakäymistä tapahtuu, on Eurooppa-keskus (EC), jonka Timanttipolku-säätiö osti vuonna 2007. Eurooppa-keskus muodostuu useasta rakennuksesta ja 50 hehtaarista metsää ja niittyä Baijerin Alppien kauniissa ympäristössä Saksassa.

Rahoitus

Kaikki Timanttipolku-buddhalaiset keskukset ja järjestöt toimivat vapaaehtoistyön pohjalta ja saavat rahoituksensa henkilökohtaisista lahjoituksista, jäsen- ja tukimaksuista sekä kurssien, luentojen ja julkaisujen tuotoista.

50 vuotta Timanttipolku-buddhalaisuutta lännessä

Vietettyään useita vuosia Himalajalla oppimassa 16. Karmapalta Rangjung Rigpe Dorjelta ja matkustamassa tämän ja muiden tiibetiläisten meditaatiomestareiden kanssa lama Ole Nydahl ja hänen vaimonsa Hannah palasivat Karmapan pyynnöstä takaisin Tanskaan. Karmapa valtuutti heidät tuomaan vajrayanavälityksen ja saamansa buddhalaiset opetukset länteen ja katsomaan, olisiko kukaan niistä kiinnostunut. Vaikka he aluksi olivat haluttomia lähtemään pois rakastamansa opettajan luota, he kuitenkin suostuivat pyyntöön. Näin vuonna 1972 alkoi heidän taipaleensa buddhalaisuuden tuomiseksi länteen. Heidän lakkaamaton työskentelynsä ja opetustoimintansa Euroopassa, Venäjällä ja Amerikoissa synnytti vähitellen sen kansainvälisen ystävyyden, vapauden ja inhimillisen kehityksen liikkeen, joka Timanttipolku-buddhalaisuus nykyään on.

Haluaisimme kaikki kiittää sinua ja osoittaa sinulle kiitollisuutemme kuluneesta 40 vuodesta, jotka olet käyttänyt buddhadharman levittämiseen ympäri maailmaa antaen turvautumisia, phowaa ja opettaen ngöndroa ja tuoden kaikki teidät yhteen yhdeksi suureksi perheeksi. Haluaisin toivoa sinulle hyvin, hyvin pitkää elämää, vahvaa elämää, niin että voit jatkaa buddhalaisuuden tuomista ihmisten käytettäväksi ympäri maailman. – Karmapa lama Ole Nydahlille Timanttipolku-buddhalaisuuden 40-vuotisjuhlassa vuonna 2012