Tervetuloa kokeilemaan 16. Karma­pan meditaatiota, joka on maailman kaikkien Timanttipolku-buddhalaisten karma-kagyü-keskusten pe­rus­yhteisme­di­taa­tio. Meditaatiot ovat kaikille avoimia ja ilmaisia, eikä niihin osallistumiselle ole mi­tään en­nak­ko­edel­ly­tyk­siä tai -vaatimuksia.

Tiedot paikkakuntakohtaisista meditaatiopaikoista ja -ajoista sekä keskusten yhteystiedot löytyvät Keskukset-valikon kautta.

Näytä suurempi kartta

Keskusten toiminta

Lama Ole Nydahl on tähän mennessä perustanut yli 650 maal­lik­ko­budd­ha­laista karma-kagyü-keskusta 60 maahan ympäri maailmaa. Keskusten toiminta perustuu idealismiin, ystävyyteen ja palkattomaan vapaaehtoistyöhön, ja jäse­net ja­ka­vat vas­tuun me­di­taa­tioi­den ohjaa­misesta, kysymyksiin vas­taamisesta ja ope­tusten an­ta­mi­ses­ta. Keskuksissa voi tutustua Buddhan ajattomaan viisauteen, meditoida ja jakaa kokemuksia yhdessä ja osallistua eri tavoin aktiivisesti toimintaan.

Timanttipolku-keskusten toiminta on kansainvälisesti hyvin verkostoitunutta. Suosittuja ovat matkat eri puolilla Eurooppaa pidettäville meditaatiokursseille ja -retriiteille sekä opetus- ja initiaatio­tilaisuuksiin. Monet osallistuvat myös vuosittain järjestettäville pitemmille opetuskiertueille. Kutsumme usein lama Ole Nydahlin valtuuttamia ulkomaisia, niin kutsuttuja matkaopettajia Suomeen luen­noi­maan ja opastamaan harjoituk­sissa. Kontaktit ja yhteistyö ovat perinteisesti olleet erityisen tiiviitä muiden Itämeren valtioiden keskusten kanssa.

Lukuisten meditaatiotapahtumien ja teemaviikonloppujen lisäksi järjestämme noin neljä kertaa vuodessa suurempia viikonloppukursseja, joihin saapuu osallistuja myös ulkomailta. Yleisöluentoja lama Ole Nydahl on vuosien saatossa pitänyt Helsingissä, Turussa ja Tampereella.

Toimin­taamme rahoitamme jäsenmaksuilla, vapaaehtoisilla tukimaksuilla ja tapahtumatuotoilla, joita käytämme tilojen vuokriin ja opet­ta­ja­vie­railujen kuluihin, kirjallisuuden hankintaan, julkaisutoimintaan ja verkkosivuista koituviin kuluihin. Merkittävä osa toimintaamme on marraskuussa 2015 hankitun maatilan kunnostaminen retriittikeskukseksi. Lama Ole Nydahl antoi retriittikeskukselle nimen Karma Döndrup Öser Ling eli Toteutumisen valonsäteet.

Eräitä historiallisia tapahtumia