Tervetuloa kokeilemaan 16. Karma­pan meditaatiota, joka on maailman kaikkien Timanttipolku-buddhalaisten karma-kagyü-keskusten pe­rus­yhteisme­di­taa­tio. Meditaatiot ovat kaikille avoimia ja ilmaisia, eikä niihin osallistumiselle ole mi­tään en­nak­ko­edel­ly­tyk­siä tai -vaatimuksia.

Tiedot paikkakuntakohtaisista meditaatiopaikoista ja -ajoista sekä keskusten ja ryhmien yhteystiedot löytyvät Keskukset ja ryhmät -valikon kautta.

Näytä suurempi kartta

Keskusten ja meditaatioryhmien toiminta

Lama Ole Nydahl on tähän mennessä perustanut yli 680 maal­lik­ko­budd­ha­laista karma-kagyü-keskusta 50 maahan ympäri maailmaa. Keskusten toiminta perustuu idealismiin, ystävyyteen ja palkattomaan vapaaehtoistyöhön, ja jäse­net ja­ka­vat vas­tuun me­di­taa­tioi­den ohjaa­misesta, kysymyksiin vas­taamisesta ja ope­tusten an­ta­mi­ses­ta. Keskuksissa voi tutustua Buddhan ajattomaan viisauteen, meditoida ja jakaa kokemuksia yhdessä ja osallistua eri tavoin aktiivisesti toimintaan.

Timanttipolku-keskusten toiminta on kansainvälisesti hyvin verkostoitunutta. Suosittuja ovat matkat eri puolilla Eurooppaa pidettäville meditaatiokursseille (mm. ngöndro, phowa, ma­ha­mudra) ja -retriiteille sekä opetus- ja initiaatio­tilaisuuksiin. Monet matkustavat lama Ole Nydahlin mukana osallistuen vuosittain järjestettäville pitemmille opetuskiertueille (esim. Nordic Tour, Balkan Tour, Channel Tour, Russian Winter Tour). Kutsumme usein lama Ole Nydahlin valtuuttamia ulkomaisia opettajia Suomeen luen­noi­maan ja opastamaan harjoituk­sissa, ja vastaavasti kotimaiset opettajamme saavat vierailukutsuja ulkomaille. Kontaktit ja yhteistyö ovat erityisen tiiviitä Venäjän ja muiden Itämeren valtioiden keskusten kanssa.

Lukuisten meditaatiotapahtumien ja teemaviikonloppujen lisäksi järjestämme noin neljä kertaa vuodessa suurempia viikonloppukursseja, joihin saapuu osallistuja myös ulkomailta. Suurin vuosittainen tapahtuma on lama Ole Nydahlin vierailu, joka kestää yleensä 1–2 päivää. Yleisöluentoja lama Ole on tähän mennessä pitänyt Helsingissä, Turussa ja Tampereella.

Toimin­taamme rahoitamme vapaaehtoisilla tukimaksuilla, joita käytämme tilojen vuokriin ja opet­ta­ja­vie­railujen kuluihin, kirjallisuuden hankintaan, Buddhalaisuus Tänään -lehden jul­kai­suun ja www-sivuista koituviin kuluihin.

Retriittikeskusprojekti

Merkittävä osa toimintaamme on Torrosta marraskuussa 2015 hankitun maatilan kunnostaminen retriittikeskukseksi. Lama Ole Nydahl antoi retriittikeskukselle nimen Karma Döndrup Öser Ling eli Toteutumisen valonsäteet. Retriittikeskuksen omistaa uskonnollinen yhdyskunta Timanttipolku.

Eräitä historiallisia tapahtumia