Korkeiden karma-kagyü-lamojen lama Ole Nydahlille antamia virallisia sertifikaatteja

*) Shamar Rinpoche on Karmapan jälkeen linjan toiseksi korkea-arvoisin lama ja linjanhaltija Karmapojen jälleensyntymien välisenä aikana.

Hannah ja lama Ole Nydahl Lopön Tsechu Rinpochen seurassa
Hannah ja lama Ole Nydahl Lopön Tsechu Rinpochen seurassa

Lama Olesta ja Hannah Nydahlista sanottua

Saksan dharmaharjoittajille osoittamassaan kirjeessä 22.6.1980 H.P. 16. Karmapa Rangjung Rigpe Dorje kirjoittaa lama Olesta:

H.P. 17. Karmapa Thaye Dorje kirjoittaa The Way Things Are -kirjan esipuheessa:

Lama Ole Nydahl on yksi edeltäjäni lähimmistä oppilaista ja pätevä opettaja, joka välittää karma-kagyü-linjan virheettömiä opetuksia. Kolme vuosikymmentä jatkuneen toimintansa kautta hän on hyödyttänyt monia esittelemällä Buddhan syvällisiä menetemiä, ja Timanttipolku on yksi monista menetelmistä, jotka koskettavat ihmisiä lännessä.

Lopön Tsechu Rinpoche, lama Olen ja Hannahin ensimmäinen opettaja, joka seurasi läheltä ja tuki näiden henkilökohtaista kehitystä – samoin kuin koko kagyü-dharman kehitystä lännessä – läpi vuosikymmenten, totesi toukokuussa 1997 Karma Guenin retriittikeskuksessa Espanjassa:

Lähes kaikki 84 mahasiddhaa seurasivat maallikkoharjoittajan polkua, vain muutamat heistä olivat munkkeja tai nunnia. Myös nykyaikana nimenomaan maallikkoharjoittajan polku on luonnollinen ja hyödyllinen useimmille. Sen tähden olen sitä mieltä, että se tapa, jolla lama Ole välittää opetuksia, todella hyödyttää monia. Buddha antoi opetuksensa ja menetelmänsä auttaakseen olentoja. Se on opetusten ainoa tarkoitus. Niiden on kosketettava meitä, jotta ne voisivat vaikuttaa mielentilaamme. Meidän tulee ymmärtää, kuinka syy ja seuraus toimii ja kuinka olennot voivat siksi vaikuttaa omaan elämäänsä ja kääntää sen positiiviseen suuntaan. Olen työ tekee juuri tätä. Hän ei hyödytä toisia ainoastaan opettamalla timanttipolun taitavaa phowa-menetelmää; hän luo myös läheisiä kontakteja ihmisiin. Sen kautta hän auttaa heitä ja muuttaa heidän elämänsä paremmaksi. Tuen ja arvostan hänen toimintaansa kaikin tavoin.

Lopön Tsechu Rinpoche on myös todennut:

Sanon usein, että Ole ja Hannah ilmentävät Karmapan toimintaa ja ovat jopa hänen ilmentymiään, ja kerron teille miksi: en siksi, että pidän heistä niin paljon, vaan siksi, että olen kuullut tämän Karmapalta itseltään.

Lopön Tsechu Rinpochen laatima pitkän elämän toivotus lama Olelle:

Oṃ svasti.
Sinä, joka olet vailla vertaa karma-kagyü-opetusten levittämisessä kaikkiin ilmansuuntiin,
Sinä, Karmapa Rangjung Rigpe Dorjen, kolmen ajan kaikkien buddhien ilmentymän, seuraaja,
Ole, elä pitkään!