Timanttipolku-buddhalaisuuden perusteoksia

Lama Ole Nydahl
Kuinka asiat ovat – elävää buddhalaisuutta nykyajan ihmisille
Kirja on suunnattu erityisesti niille länsimaalaisille, jotka haluavat käyttää Buddhan ajattomia opetuksia omassa arkielämässään tai jotka vasta tutustuvat buddhaisuuteen.  (Saksankielinen alkuteos: Wie die Dinge sind, 2004.)
Like, 2015 ISBN 978-952-01-1375-9

Lama Ole Nydahl
Timanttipolku – Tiibetin buddhalaisuus kohtaa lännen
Kiehtova tarina 16. Karmapan ensimmäisistä länsimaisista oppilaista Ole ja Hannah Nydahlista ja heidän jännittävistä matkoistaan Euroopan alangoilta Himalajan huipuille. (Englanninkielinen alkuteos: Entering the Diamond Way: Tibetan Buddhism Meets the West, 1999)
Books on Demand GmbH, Helsinki, 2020, 244 s. ISBN-13: 9789528020677.

Lama Ole Nydahl
Buddhalaisia opetuksia (DVD)
Kuusi Australiassa videoitua opetusta suomeksi teksitettyinä: Karma – syy ja seuraus, Meditaatio, Rakkaus ja parisuhde, Opettaja ja oppilas, Kuolema ja jälleensyntyminen, Mahamudra.

Lama Ole Nydahl
Mahamudra – Boundless Joy and Freedom
Selitysteos, joka liittyy 3. Karmapan Rangjung Dorjen (1284–1339) laatimaan mahamudra-toivomukseen. Lama Olen selitys menee Karmapan tekstin ytimeen: siihen, että todellinen olemuksemme on kirkasta rajatonta avaruutta.
Blue Dolphin Publishing (Nevada City), 1991 ISBN 0-931892-69-4.

Lama Ole Nydahl
The Great Seal – Limitless Space & Joy. The Mahamudra View of Diamond Way Buddhism
Lama Olen uudistettu, ajanmukainen ja raikkaita tuulia puhaltava selitysteos 3. Karmapan Rangjung Dorjen (1284–1339) laatimaan mahamudra-toivomustekstiin avaa laajalle lukijakunnalle pääsyn näihin mielen luontoa koskeviin opetuksiin. Teos kuvaa kehityksemme perustan, polun ja päämäärän timanttipolkubuddhalaisuudessa.
Fire Wheel Publishing (San Francisco), 2004 ISBN 0-9752954-0-3.

Lama Ole Nydahl
Riding the Tiger
Kertomus Tiibetin buddhalaisuuden saapumisesta länteen.
Blue Dolphin Publishing (Nevada City), 1992 ISBN 0-931892-67-8.

Lama Ole Nydahl
Buddha & Love – Timeless Wisdom for Modern Relationships
Tässä bestseller-oppassaan lama Ole Nydahl selittää, kuinka buddhalainen lähestymistapa parisuhteeseen voi auttaa meitä rentouttamaan mielemme, katkaisemaan huonot tottumuksemme ja käyttämään suhdetta itsemme kasvattamiseen sekä kaikkien ympärillämme olevien hyödyttämiseen.
Brio Press (Minneapolis), 2012 ISBN 978-1-937061-84-5.

Lama Ole Nydahl
Teachings on the Nature of Mind
Lyhyt johdanto timanttipolku-buddhalaisuuteen. Kirjan sisältö on pääosin sama kuin kirjassa Kuinka asiat ovat.
Blue Dolphin Publishing (Nevadca City), 1993 ISBN 0931892589.

Buddhism Today -lehti
Timanttipolku-buddhalaisuuteen liittyviä artikkeleita: http://www.buddhism-today.org

Buddhalaisuus Tänään -lehti
Timanttipolku-buddhalaisuus ry:n julkaisu.

Yleinen buddhalaisuus

Kalu Rinpoche
The Dharma
Perinpohjainen opas, joka kattaa koko buddhalaisen polun aina turvautumisesta mahamudran korkeimmille tasoille.
State University of New York Press (1986), 222 s. ISBN 0887061575.

Kalu Rinpoche
Gently Whispered
Erään viime vuosisadan suurimman kagyü-mestarin kirja, joka sisältää erinomaisia opetuksia turvautumisesta, meditaatiosta, mahamudrasta jne.
Station Hill Press (1995), 292 s. ISBN 0882681532.

Kalu Rinpoche
Foundations of Tibetan Buddhism
Kirjassa käsitellään kagyü-linjan keskeisiä harjoituksia (mm. turvautuminen, ngöndro, bodhisattva-lupaus ja mahamudra).
Snow Lion Publ. (1999) ISBN 1-55939-117-0.

Kalu Rinpoche
Profound Buddhism: From Hinayana to Vajrayana
Tässä kirjassa opetetaan, kuinka suhtautua tunteisiin hinayanan, mahayanan ja vajrayanan näkökulmista. Kirja sisältää myös opetuksia mielen luonnosta, mielen ja kehon suhteesta, tyhjyydestä, myötätunnosta, olemassaolon syklistä ja karmasta.
Clearpoint Press (1995). ISBN 0963037153.

Kalu Rinpoche
Secret Buddhism: Vajrayana Practices
Kirjassa selostetaan ydinkysymyksiä, jotka liittyvät vajrayanaan, mantroihin, initiaatioihin, Naropan kuuteen joogaan, chödiin, puhtaaseen maahan ja kuuteen bardoon. Sisältää myös kagyü- ja shangpa-linjojen historiat sekä joitakin selityksiä tiibetiläisen lääketieteen periaatteista.
Clearpoint Press (2002), 224 s. ISBN 0963037161.

Kalu Rinpoche
Excellent Buddhism: An Exemplary Life
Tämä kirja sisältää Kalu Rinpochen omaelämäkerralliset muistelmat, opetuksia jokapäiväisestä elämästä, inspiroivia kertomuksia buddhalaisuuden menneistä harjoittajista ja pohdintoja buddhalaisuuden ja lännen suhteesta.
Clearpoint Press (1995), 176 s. ISBN 0963037145.

Gampopa
Precious Garland of the Sublime Path
Gampopan lyhyt mutta tärkeä teos (Lamchog Rinchen Trengwa).
Rangjung Yeshe Publ. (Boundnath etc.) (1995) ISBN 962-7341-24-1.

Kalu Rinpoche
Luminous Mind – The Way of the Buddha
Tämä Kalu Rinpochen suullisista opetuksista koottu helppolukuinen kirja sisältää ensyklopedisen yleiskatsauksen kagyü-linjan keskeisiin opetuksiin ja harjoituksiin.
Wisdom Publ. (1997) ISBN 0-86171-118-1.

Tulku Urgyen Rinpoche
As It Is (Vol.1)
Opetuksia luomisvaiheeseen liittyvistä harjoituksista. Opetukset on koottu Tulku Urgyenin kahden viimeisen elinvuoden aikana pitämistä puheista.
Rangjung Yeshe Publications (1999), 224 s. ISBN 9627341355.

Tulku Urgyen Rinpoche
As It Is (Vol.2)
Tämä toinen osa sisältää vuosina 1994–1995 annettuja opetuksia, joissa korostetaan ei-käsitteellistä meditaatioharjoitusta.
Rangjung Yeshe Publications (2000), 224 s. ISBN 9627341398.

Tarthang Tulku (Editor)
Lineage of Diamond Light
Crystal Mirror, Vol. 5 Tämä rikkaasti kuvitettu teos pitää sisällään buddhadharman historian Intiassa ja Tiibetissä keskittyen erityisesti nyingma-perinteen mestareihin ja perimyslinjoihin. Mukana on myös kaksi käännöstä Longchenpalta.
Dharma Publishing (1992), 403 s. ISBN 0898002397.

Tarthang Tulku (Editor)
Holy Places of the Buddha
Crystal Mirror, Vol. 9 Kaikki kahdeksasta pyhiinvaelluspaikasta, kuudesta Intian dharma-alueesta, lännen ja idän kuningaskunnista jne.
Dharma Publishing (1994), 481 s. ISBN 0898002443.

Mahayana – suuri polku

Shantideva
A Guide to the Bodhisattvas Way of Life
Shantidevan kuuluisa Bodhicharyavatara on eräs tärkeimmistä teksteistä, jotka liittyvät mahayana-motivaation, valaistumismielen, kehittämiseen. Kääntäjä: Stephen Batchelor.
Snow Lion Publications (1997), 175 s. ISBN 1559390611.

Daniel S. Lopez
The Heart Sutra Explained
Erittäin hyödyllisiä intialaisia ja tiibetiläisiä selityksiä Ydinsutrasta. Näiden tekstien avulla lukija kykenee näkemään sutrien universaalin merkityksen.
State Univ of New York Press (1988), 230 s. ISBN 0887065899.

Kuolema ja jälleensyntyminen

Tsele Natsog Rangdrol
The Mirror of Mindfullness
Erään 1600-luvun suurimman nyingma- ja kagyü-oppineen yksityiskohtaisia opetuksia neljän bardon syklistä. Eräs parhaista englanniksi saatavilla olevista bardo-kirjoista.
Shambhala (1989), 128 s. ISBN 0877734577.

Bokar Rinpoche
Death and the Art of Dying in Tibetan Buddhism
Clearpoint Press (1994), 144 s. ISBN 0963037129.

Chökyi Nyima Rinpoche
The Bardo Guidebook
Neljä bardoa käsittävät elämän, kuolemisen, kuoleman jälkeisen kokemuksen sekä uuteen elämään hakeutumisen. Perustuu Tsele N. Rangdrölin kirjaan ”Mirror of Mindfulness”.
Rangjung Yeshe Publications (1996), 190 s. ISBN 9627341118.

Tenga Rinpoche
Transition and Liberation
Tässä kirjassa Tenga Rinpoche, eräs aikamme suurimmista opettajista ja meditaatiomestareista, esittelee kuusi bardoa ja antaa opetuksia siitä, kuinka tietoisuuden voi ohjata ja vapauttaa kunkin kuuden vaiheen läpi.
Khampa-Buchverlag, Lorenz Dobrot (1999), 116 s. ISBN 3980525120.

Chogyam Trungpa / Freemantle
The Tibetan Book of the Death
Shambhala (1992). ISBN 0877736758.

Padmasambhava
Natural Liberation
Kuvaa yksityiskohtaisesti kuusi välitilaa eli bardoa ja selittää, kuinka muuntaa ne valaistumiseen johtaviksi poluiksi. Tämän merkittävän opetuksen lisäksi kirja sisältää nyingma-mestari Gyaltrul Rinpochen meditaatio-ohjeita, anekdootteja ja selkeitä selityksiä.
Wisdom Publications (1997), 272 s. ISBN 0861711319.

Elämäkerrat

Marpa
The Life of the Mahasiddha Tilopa
Tämä teksti on kiehtova selostus Naropan täydestä vapautumisesta ja valaistumisesta. Tekstin on laatinut 1000-luvulla hänen tiibetiläinen oppilaansa Marpa.
Paljor Publications (1995), 84 s. ISBN 8185102910.

Chogyam Trungpa
The Life of Marpa the Translator
Kagyü-linjan perustajan Marpan elämänkerta on Tiibetin tunnetuimpia dharmatekstejä. Marpa haki opetukset Intiasta, jossa hänen tärkeimpinä opettajinaan olivat mahasiddhat Naropa ja Maitripa.
Shambhala; Reissue edition (1995), 324 s. ISBN 1570620873.

Lobsang P. Lhalungpa
The Life of Milarepa
Kuuluisa klassikko Milarepan, Tiibetin suuren joogin, hämmästyttävästä elämäntarinasta.
Penguin Books; Reprint edition (1995), 256 s. ISBN 0140193502.

Ngagpa Jampa Thaye
A Garland of Gold: The Early Kagyu Masters in India and Tibet
Kagyü-esi-isien historia. Nämä inspiroivat elämänkerrat avaavat pääsyn kagyü-linjan keskeytymättömään siunaukseen. Kääntäjä: David Stott (Ngagpa Jampa Thaye).
Ganesha Press (1990). ISBN 0950911933.

Aryasura
The Marvelous Companion
Tämä hieno, arvokas teos on käännös Jatakamalasta, joka sisältää kertomuksia Buddhan aiemmista elämistä bodhisattvana. Kertomukset tarjoavat uusia näkökulmia epäitsekkääseen käyttäytymiseen ja karmisiin yhteyksiin.
Dharma Publishing (1983). ISBN 0913546895.

Jerome Edou
Machig Labdron and the Foundations of Chod
Ensimmäinen perusteellinen esitys Machig Labdrönin ihmeellisestä elämästä ja hänen chöd- eli egoon takertumisen katkaisemisen perinteestään. Tuleva klassikko.
Snow Lion Publications (1995), 236 s. ISBN 1559390395.

16th Karmapa (Rangjung Rigpe Dorje)
Dzalendara and Sakarchupa: Stories from long, long ago of the former lives of the Gyalwa Karmapa
Aika ajoin H.P. 16. Karmapa Rangjung Rigpe Dorje (1924–1981) kertoi tarinoita aiemmista elämistään. Jotkut näistä kertomuksista löytyvät tästä kirjasta. Mukana on myös 15. Karmapan kertomuksia aiemmista elämistään. Kagyu Samye (1981), 113 s. ISBN 0906181038.

Karma Thinley
The History of the Sixteen Karmapas of Tibet
Kirja sisältää Karmapojen seikkaperäiset elämänkerrat.
Shambhala Publ. (2001) ISBN 1570626448.

Nik Douglas & Meryl White
Karmapa – The Black Hat Lama of Tibet
Kirja esittelee Karmapojen elämänkerrat ja sisältää paljon tietoa kagyü-buddhalaisuudesta.
Luzac & Company Ltd. (London) –
LOPPUUNMYYTY TAI HANKALASTI SAATAVILLA

Jampa Mackenzie Stewart
The Life of Gampopa – The Incomparable Dharma Lord of Tibet
Munkki Gampopa oli Milarepan oppilas ja seuraaja. Gampopa perusti kagyü-linjan luostariharjoituksen, dhagpo-kagyün, ja hänen tärkein oppilaansa oli 1. Karmapa Düsum Khyenpa.
Snow Lion (1995) ISBN 1-55939-038-7.

Lama Chonam and Sangye Khandro
The Lives and Liberation of Princess Mandarava: The Indian Consort of Padmasambhava
Tämä selkeä käännös harvinaislaatuisesta tiibetiläisestä aarretekstistä mahdollistaa länsimaisten lukijoiden ensi kertaa tutustua prinsessa Mandaravan merkittävään elämäntarinaan. Mandarava oli Padmasambhavan tiibetiläisen puolison Yeshe Tsogyalin intialainen vastine ja pääpuoliso Intiassa ennen kuin Padmasambhava toi tantrisen buddhalaisuuden Tiibetiin.
Wisdom Publications (1998), 227 s. ISBN 0861711440.

James B. Robinson (Translator)
Buddhas Lions: The Lives of the 84 Mahasiddhas
Intian 84 kuuluisalla mahasiddhalla oli mitä erilaisimmat elämät. Heidän joukossaan oli niin maanviljelijöitä, puunkerääjiä kuin ministereitä ja kuninkaitakin, mutta he kaikki saavuttivat täyttymyksen korkeimman pisteen, valaistumisen. Mahasiddhojen elämistä on olemassa useita tiibetinkielisiä tekstejä. Tämä englanninkielinen käännös on eräs lyhyistä versioista.
Dharma Publishing (1997), 422 s. ISBN 0913546615.

Nam-Mkha’Is Nying-Po (Translator), Tarthang Tulku (Translator), Jane Wilhelms (Translator)
Mother of Knowledge: The Life story of Yeshe Tsogyal
Suuren naisjoogin Yeshe Tsogyalin elämä. Hän oli Padmasambhavan oppilas ja puoliso, ja siksi lukija saa paljon tietoa myös hänestä, Guru Rinpochesta, joka toi buddhalaisuuden Tiibetiin. Tämä on eräs Tiibetin kuuluisimmista elämäntarinoista.
Dharma Publishing (1997), 244 s. ISBN 0913546917.

The Life of Shabkar
Kirja sisältää 1800-luvun alkupuolella eläneen maineikkaan tiibetiläisen joogin Shabkar Tsogdruk Rangdrölin yksityiskohtaisen elämäntarinan. Shabkar Tsogdruk Rangdröl sai koulutuksensa nyingma-perinteessä, harjoitti dzogchenia ja vietti pitkän ajan elämästään yksin retriitissä. Monien tiibetiläisten mielestä Shabkar on kuin toinen Milarepa. Tiibetinbuddhalaisen klassikon erinomainen käännös.
Snow Lion Publications (2001), 712 s. ISBN 1559391545.

Bringing The Teaching Alive: The Buddhist Heritage Of Tibet
Crystal Mirror Vol. 4 Padmasambhavan ja hänen 25 oppilaansa elämäntarinat välittivät Tiibetiin tuodun dharmavälityksen voiman ja vaikutusalan.
Dharma Publishing (2004), 340 s. ISBN 0898003628.

Käännetyt tiibetinkieliset tekstit

Gampopa
The Jewel Ornament of Liberation: The Wish-fulfilling Gem of the Noble Teachings
Tämä teksti on Tiibetin buddhalaisuuden mestariteos ja sisältää buddhalaisuuden perustan täydellisyydessään. Gampopa toteaa: ”Kaikille, jotka haluavat nähdä minut, tämän tekstin opiskelu on yhtä kuin tapaisi minut.” Kääntäjä: Khenpo Könchog Gyaltsen.
Snow Lion Publications (1998), 520 s. ISBN 1559390921.

Patrul Rinpoche
The Words of my Perfect Teacher
Tiibetin buddhalaisuuden klassisen johdantotekstin käännös kokonaisuudessaan. Monet kokeneet opettajat suosittelevat tätä kuuluisaa ”Künzang Lamay Shalung” -teosta, joka on hyvin suosittu kirja kaikkien timanttipolkuharjoittajien keskuudessa.
Shambhala; Revised edition (1998), 457 s. ISBN 1570624127.

Jamgön Kongtrul Lodro Thaye
Buddhist Ethics
Kongtrülin monumentaalinen Buddhalaisuuden Ensyklopedia (Tiedon Aarreaitta) sisältää täyden selityksen Tiibetin buddhalaisuuden keskeisistä ajatus- ja harjoituslinjoista. Buddhalainen Etiikka on teoksen 5. osa, ja sitä pidetään työn sydämenä. Tämä teksti kuvaa kolme keskeistä eettistä järjestelmää, jotka tunnetaan kolmena lupauksena.
Snow Lion Publications (2003), 568 s. ISBN 155939191X.

Jamgön Kongtrul Lodro Thaye
Myriad Worlds: Buddhist Cosmology in Abhidharma and Kalachakra
Tämä on ensimmäinen osa 1. Kongtrül Rinpochen monumentaalisesta Buddhalaisuuden Ensyklopediasta, ja siinä esitellään kosmologian neljä tasoa.
Snow Lion Publications (1995), 304 s. ISBN 1559390336.

Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpoche
Buddha Nature
Mahayana-uttaratantra-shastra (Gyü Lama) selityksineen. Tämä teksti on yksi Maitreyan, tulevan Buddhan, viidestä opetuksesta, jotka Maitreya välitti Asangalle tämän saavutettua tarvittavan toteutumisen tason. Tekstiä pidetään hyvin tärkeänä, sillä se esittelee yksityiskohtaisesti ja selkeästi näkemyksen, joka muodostaa vajrayanan ja erityisesti mahamudra-harjoituksen perustan. Näin ollen se muodostaa sillan Buddhan opetusten sutrayana- ja vajrayanatasojen välille.
Snow Lion Publications (2000), 320 s. ISBN 1559391286.

Maitreya / Asanga
The Changeless Nature
Gyü Lama, Maitreyalta ja Asangalta peräisin oleva kuuluisa juuriteksti. Rikas opiskelumateriaali.
Karma Drubgyud Darjay Ling (1985), 192 s. ISBN 0906181054.

Khenchen Thrangu Rinpoche, Erik Pema Kunsang
Songs of Naropa
Eräs huomattavimmista elossa olevista kagyü-linjan mestareista Thrangu Rinpoche selventää buddhalaisen harjoituksen ydintä suuren intialaisen mestarin Naropan kahden spontaanin vajra-laulun pohjalta.
Rangjung Yeshe Publications (1997), 199 s. ISBN 9627341282.

Jamgön Kongtrul Lodro Thaye
The Teacher-Student Relationship
Tiibetin buddhalaisuudessa on periaate, jonka mukaan kaikkien hyvien ominaisuuksien juuri on omistautuminen täysin pätevälle “hengelliselle ystävälle”. Tuskin kukaan on tutkinut tätä aihepiiriä perusteellisemmin kuin 1. Jamgön Kongtrül. Teksti muodostaa yhden luvun hänen monumentaalisesta Buddhalaisesta Ensyklopediastaan, Tiedon Aarreaitasta. Kääntäjä: Ron Garry.
Snow Lion Publications (1999), 263 s. ISBN 1559390964.

Padmasambhava
Advice from the Lotus-Born
Padmasambhava on vajrayanan keskeinen mestari. Hän opasti pääoppilastaan Yeshe Tsogyalia sinetöimään terma-aarteet löydettäviksi määrättyinä aikoina tulevia harjoittajia varten. Nämä syvälliset neuvot on tarkoitettu kaikkien sovellettaviksi henkilökohtaisesti kaikissa olosuhteissa.
North Atlantic Books (1996), 184 s. ISBN 9627341207.

Meditaatio

Jamgön Kongtrul Lodro Thaye
The Torch of Certainty
Tämä erinomainen kirja esittelee valmistavat harjoitukset (ngöndro). Lodrö Thaye, 1. Jamgön Kongtrül Rinpoche, antaa selkeät ohjeet neljää ngöndro-harjoitusta varten. Kirja on tunnettu kaikkien kagyüpojen keskuudessa.
Shambhala (2000), 184 s. ISBN 1570627134.

Bokar Rinpoche
Tara: The Feminine Divine
Bokar Rinpoche esittelee Taran eri aspektit ja Taran tantran alkuperän, kertoo nykyajan esimerkkejä hänen ylistämisestään, tarjoaa ohjeita omistautumiseen perustuvaa harjoitusta varten ja käsittelee Intian ja Tiibetin buddhalaisuuden merkittäviä naisia. Kirjassa on myös kattava kuvitus.
Clearpoint Press (1999), 176 s. ISBN 1930164009.

Bokar Rinpoche
Chenrezig – Lord of Love: Principles and methods of deity meditation
Chenrezig on sisällämme, sillä rakkaus ja myötätunto eivät ole ominaisuuksia, jotka voisi lisätä mieleen ulkoa käsin. Tämä kirja antaa yksityiskohtaisia harjoitusohjeita (erityisesti kagyü-perinteen mukaisesti).
Clearpoint Press (1991), 110 s. ISBN 0963037102.

Bokar Rinpoche
Meditation: Advice for Beginners
Neuvoja aloittelijoille meditaatiotekniikoista, harjoittamisesta ja Tiibetin buddhalaisuuden perinteistä.
Clearpoint Press (1993), 150 s. ISBN 0963037110.

Ngawang Zangpo
Jamgon Kongtruls Retreat Manual
Himalajan buddhalaisuuden kagyü- ja nyingma-perinteet tarjoavat mahdollisuuden harjoittaa meditaatiota intensiivisesti pitkiä ajanjaksoja. Tämä opaskirja kirjoitettiin 1800-luvun puolessa välissä niille, jotka toivovat aloittavansa tämänlaisen ankaran harjoituksen. Se opastaa retriittiin valmistautumisessa ja tarjoaa yksityiskohtaisia neuvoja meditaatio-ohjelmasta sekä palaamisesta maailmaan.
Snow Lion Publications (1994), 224 s. ISBN 1559390298.

Mahamudra – suuri sinetti

9th Karmapa (Wangchuk Dorje)
Mahamudra – Eliminating the Darkness of Ignorance
9. Karmapa Wangchuk Dorje kirjoitti kolme tekstiä valmistavista harjoituksista: lyhyen, keskipitkän ja pitkän version. Tämä kirja esittelee lyhyen tekstin ja selittää mahamudra-polun perusteet.
Library of Tibetan Works and Archives (1979), 194 s. ASIN: B0006E7MJM.

Takpo Tashi Namgyal
Mahamudra – The Quintessence of Mind and Meditation
Kuuluisa meditaatio-opaskirja, joka kattaa koko kagyü-mahamudra-polun siinä muodossa kuin sitä opetetaan nykyäänkin, sisältää monia avainohjeita ja sanontoja menneiltä mahamudra-mestareilta. Oikeanlainen työskentely tämän kirjan parissa edellyttää suullista välitystä (lung) pätevältä lamalta.
Motilal Banarsidass (2000), 488 s. ISBN 8120810740.

Nalanda Translation Committee
The Rain of Wisdom
Kagyü-linjan haltijat ja toteuttaneet joogit ilmaisevat usein saavutuksensa spontaanien vajra-laulujen eli dohien välityksellä. Yli sata näistä kagyü-lauluista löytyy tästä teoksesta, joka on laajin kagyü-harjoituslinjan dohien kokoelma. Mukana on lauluja mm. Milarepalta, monilta Karmapoilta, Shamarpoilta jne.
Shambhala (1999), 384 s. ISBN 1570624917.

Karma Chagme
Naked Awareness: Practical Instructions on the Union of Mahamudra and Dzogchen
Tämä Karma Chagmen, 1600-luvulla eläneen mestarin, teksti on epätavallisen elegantti synteesi Tiibetin buddhalaisuuden etevimmistä lähestymistavoista meditaatioon.
Snow Lion Publications (2000), 344 s. ISBN 1559391464.

Karma Chagme
Spacious Path to Freedom
Tämä käsikirja esittelee syvälliset dzogchen- ja mahamudra-harjoitusjärjestelmät. Karma Chagme esittelee meditaation vaiheet, tyyneydessä pysyttelemisen ja näkemyksen, tietoisuuden samaistamisen sekä mahamudran ja atiyogan korkeimmat askelmat. Valtavan kirjallisen oppineisuutensa pohjalta hän osoittaa, kuinka nämä järjestelmät voidaan yhdistää yhdeksi ja yhtenäiseksi lähestymistavaksi.
Snow Lion Publications (1997), 240 s. ISBN 1559390719.

Tsele Natsok Rangdol
The Lamp of Mahamudra
Tsele Natsok Rangdröl oli 1600-luvulla elänyt tunnettu nyingma- ja kagyü-linjojen meditaatiomestari. Teksti selittää kaikki mahamudra-opetusten pääaspektit.
Rangjung Yeshe Publ., 3rd edition (August 1, 1997) ISBN: 9627341315.

[The Third] Jamgön Kongtrül Rinpoche
Cloudless Sky – The Mahamudra Path of the Tibetan Buddhist Kagyü School
Mahamudraa käsittelevä selitysteos, joka perustuu 1. Jamgön Kongtrül Rinpochen vajra-lauluun.
Shambhala Publ. (1992) ISBN 1-57062-604-9.

Taide

Chögyam Trungpa
Dharma Art
Taide oli Trungpan eräs keskeisistä ilmaisutavoista. Tämä kirja esittelee hänen opetuksensa siitä, kuinka taiteen voima voi herättää ja vapauttaa, ja siitä, kuinka tarkkavaisuus voi edesauttaa taiteellista prosessia.
Shambhala (1996), 144 s. ISBN 1570621365.

David & Janice Jackson
Tibetan Thangka Painting
Tässä suositussa kirjassa kuvataan perinteisen thangka-maalauksen menetelmiä ja materiaaleja. Kirja on jo klassikko ja hyödyllinen opas myös mahdollisille tuleville harjoittajille.
Snow Lion Publications (1999), 216 s. ISBN 1559391138.

Elizabeth Cook (Editor)
Stupa: Sacred Symbol of Enlightenment
Crystal Mirror Vol. 12 Stupa on valaistumisen symboli, jota arvostetaan kaikissa buddhalaisissa perinteissä. Kirja sisältää yli 200 valokuvaa stupista 15 maassa. Materiaaliltaan rikas teos.
Dharma Publishing (1997), 437 s. ISBN 0898002842.

Dharmakustantajien verkkosivuja