H.P. 17. Karmapa Thaye Dorje toivottaa kaikki tervetulleiksi tutustumaan uudistettuun karmapa.org-verkkosivustoon. Uutta ei ole ainoastaan sivuston raikas ulkoasu, vaan mukaan on sisällytetty myös uusi osio, jossa valotetaan Karmapan erityisen tärkeinä pitämiä aihealueita: rauhaa, sisäistä rikkautta, koulutusta ja luku- ja kirjoitustaitoa, nuorten ja sukupolvien välistä oppimista ja ei-materiaalisia arvoja.

”Tervetuloa uudistetulle karmapa.org-sivulle!

Vilpittömänä toiveenani on nähdä rauha maailmassa. Buddhalaiselle oppilaalle ja opettajalle rauha on tietoisuuden tila: se on täydellistä tietoisuutta. Niin haastavalta kuin se ajoittain voi vaikuttaakin, rauha on saavutettavissa omana aikanamme. Rauha on mahdollinen. Kysymys kuuluu vain ”Kuinka?”

Uskon, että voimme saavuttaa rauhan panostamalla sisäiseen rikkauteemme, viisauden ja myötätunnon luontaisiin arvoihimme. Meillä kaikilla on nämä arvot, olimmepa buddhalaisia tai emme, nuoria tai vanhoja. Meillä kaikilla on sisäisen rikkauden rajaton potentiaali sisällämme. Koulutus, luku- ja kirjoitustaito, nuorten tukeminen ja ei-materiaalisten arvojen, kuten väkivallattomuuden, edistäminen ovat menetelmiä, jotka auttavat luomaan yhteyden tähän potentiaaliin ja ammentamaan sen ominaisuuksia maailmaamme – tietenkin kaikkien olentojen hyväksi.

Toivon, että tämä verkkosivu tarjoaa hyödyllisen johdannon visiooni rauhasta ja aktiviteeteista rauhan hyväksi. Toivon, että näillä kommunikaatiomenetelmillä voimme myös vaalia yhteyttämme, joka ylittää niin avaruuden kuin ajankin, ja työskennellä yhdessä rauhan lisäämiseksi maailmassamme. Kiitos!”

Tutustu Karmapan uudistettuihin kotisivuihin!
Merkitty: