Retriitit Timanttipolku-buddhalaisuudessa

Buddhalainen meditaatio näyttää harjoittajalle mielen luonnon. Se vähentää tottumusten – niin ulkoisten odotusten kuin sisäistenkin pinttyneiden mallien – vaikutusta. Muutaman päivän tai viikon pituinen retriitti vahvistaa tätä prosessia suuresti luomalla välimatkaa jokapäiväiseen elämään. Kun arkiset välttämättömyydet eivät ole häiritsemässä, seurauksena on syvempiä ja sulavampia mielentyyneyden ja ahaa-oivallusten kokemuksia. Timanttipolku-buddhalaisuudessa vaalittavan puhtaan näkemyksen ansiosta lyhyehköt retriitit ja jokapäiväinen elämä sulautuvat yhteen erinomaisella tavalla – toinen toistaan hyödyttäen. Timanttipolku-retriittikeskukset mahdollistavat nykyaikaisten perheellisten ja työssä käyvien ihmisten integroida meditaation aktiiviseen toimintaansa elämässä. Retriittikeskuksia ylläpitävät paikalliset henkilöt ovat kokeneita harjoittajia, joilla on syvällinen ymmärrys Buddhan opetuksista.

Erityyppisiä retriittejä

Jokainen harjoittaja päättää itse oman retriittinsä keston ja sisällön. Aloittelijoille voi yleensä ottaen suositella neljän päivän pituisia retriittejä, joihin liittyy päivittäin neljä istuntoa: yksi lyhyt istunto ennen aamiaista, kaksi pitempää istuntoa ennen lounasta ja sen jälkeen ja lopuksi vielä yksi lyhyt istunto illalla – mahdollisesti yhdessä paikallisen keskuksen asukkaiden kanssa. Istuntoja voi tietenkin olla vähemmänkin, mutta joka tapauksessa on suositeltavaa suunnitella päivittäin noudatettava aikataulu ja pitää siitä kiinni. Muu aika tällaisella avoimella retriiteillä käytetään avustamiseen keskustöissä ja kanssakäymiseen keskuksessa asuvien ihmisten kanssa. Tämäntyyppisiä retriittejä voi suorittaa missä tahansa keskuksessa, ja ne sopivat hyvin pariskunnille.

Suljetuilla retriiteillä harjoittaja ei puhu toisille, tai hän puhuu vain tiettyjen, jo ennen retriitin aloittamista valittujen ohjaajien kanssa. Harjoittaja myös syö omissa oloissaan. Tämän tyyppisiä retriittejä suositellaan niille, jotka ovat tottuneet meditoimaan ja joille on jo kertynyt useampi vuosi kokemusta timanttipolkumeditaatiosta.

Meditoiminen yksin – tai erityistapauksissa yhdessä hyvin läheisten ihmisten kanssa – luo tilaa häiritsevien vaikutelmien hälvenemiselle tietoisuuden pitkäaikaismuistista. Koska yksin meditoidessa ei tarvitse olla huolissaan toisista, kaikki vaikutelmat pääsevät ilmaantumaan ja jalostumaan luonnostaan viisaudeksi. Retriitin päämääriä asetettaessa tulisi pysyä kohtuudessa: liian korkealle asetetut tavoitteet voivat pilata nautinnon.

Jotkin keskukset tarjoavat mahdollisuuden tehdä ryhmäretriittejä. Sellaisissa tapauksissa toisia meditaatioita tehdään yhdessä ryhmänä ja toisia harjoitetaan yksin. Monissa paikoissa on tarjolla kysymys-/vastaussessioita ja/tai paikallisten opettajien iltaluentoja, joista kaikista on suuresti hyötyä. Harjoittaminen yhdessä ryhmänä ja sen aikana mahdollisesti ilmaantuvat harjoittajien henkilökohtaiset oivallukset luovat vahvat yhteydet harjoittajien välille, ja tämän seurauksena syntyvä ystävyys mahdollistaa hyödyttää toisia täydellä potentiaalilla.