Suomen ensimmäinen phowakurssi lama Ole Nydahlin johdolla pidettiin Sauvon Ahtelassa 24.6.–28.6.2010 Osallistujia oli yli 900 kolmestakymmenestä eri valtiosta. Kaukaisimmat saapuivat Meksikosta, Yhdysvalloista ja Venezuelasta.

Karma-kagyü-linjassa on käytössä menetelmiä, joissa työskennellään sisäisten ener­gioiden parissa. Näitä menetelmiä kutsutaan Naropan kuudeksi joogaksi, ja yksi niistä on phowa – meditaatio, jonka avulla valmentaudutaan kuoleman hetkeä var­ten. Kun tuo hetki sitten joskus koittaa, har­joituksen mieleen jättämät vaikutelmat akti­voituvat siirtäen tietoisuuden pelottomaan, onnelliseen mielentilaan, jota ei voi ka­dottaa. Tästä myötätuntoisesta tilasta käsin on mahdollista jälleensyn­tyä tietoisesti auttamaan toisia tuntevia olentoja ja edetä bodhisattvan polkua vähitel­len kohti lopullista päämäärää: mielen buddhapoten­tiaalin koke­mista ja ilmentämistä sen kaikessa täydellisyydessään.

Vuoden 1972 alussa Hannah ja Ole Nydahl saivat phowavälityksen drikung-kagyü-lamalta Ayang Tulkulta ja sittemmin lisävälitykset Tenga Rinpochelta ja Dilgo Khyentse Rinpochelta. Vuodesta 1987 alkaen lama Ole Nydahl on korkeimpien karma-kagyü-lamojen pyynnöstä opettanut phowaa kaikille siitä kiinnostuneille. Lama Ole, joka on tällä het­kellä tämän harjoituksen merkittävin opettaja läntisessä maailmassa, pitää vuosittain 10–12 phowakurssia, joihin on tähän mennessä osallis­tunut yli 80 000 ihmistä.