Tiibetin buddhalaisuudessa keskeisellä sijalla on välityksen käsite: opetusten ja menetelmien välittäminen opettajalta oppilaalle, joka puolestaan antaa opetukset omille oppilailleen. Näin on muodostunut joukko perimyslinjoja – linjoja, joissa dharmaviisaus on välittynyt yhdeltä suurelta mestarilta seuraavalle. Nämä mestarit ovat usein jälleensyntyneitä lamoja, joiden kuoleman jälkeen aina seuraavan jälleensyntymän eli tulkun täysi-ikäisyyteen asti välitystä pitävät yllä sijaislinjanhaltijat.

Karma-kagyüa kutsutaan toisinaan kuiskauslinjaksi – ei niinkään siksi, että mestari kirjaimellisesti kuiskaisi opetukset oppilaalleen, vaan pikemminkin sen johdosta, että opetukset on välitetty keskeytymättä suullisesti valikoidulle joukolle kyvykkäitä oppilaita. Hyvin harjoituspainotteista kagyüa kutsutaan myös suullisen välityksen linjaksi sekä täydellisyyskoulukunnaksi. Karma-kagyü-linjan välittämien opetusten päähaltijana toimii Karmapa, jonka ensimmäinen jälleensyntymä eli 1100-luvulla ja joka nyt ilmenee 17. jälleensyntymänsä Trinley Thaye Dorjen hahmossa (kuva oikealla ylhäällä). Karmapan sijaislinjanhaltijoina toimivat Shamar Rinpochet, Tai Situ Rinpochet, Jamgön Kongtrül Rinpochet ja Gyaltsab Rinpochet, jotka itsekin ovat jälleensyntyneitä lamoja.

Tilopa

Kagyü-linja juontaa juurensa 800-luvulle, 200 vuoden taa ennen ensimmäistä Karmapaa. Kagyü-perinteen ensimmäinen opettaja oli Tilopa, maineikas joogi ja mahasiddha (täydellistynyt). Tilopa syntyi bramiiniksi aikana, jolloin tantrinen buddhalaisuus Intiassa oli täydessä kukoistuksessaan. Nuorena poikana hän kohtasi kuuluisan mestarin Nagarjunan, jonka yliluonnolliset kyvyt sittemmin saivat aikaan sen, että Tilopa valittiin pienen intialaisen kuningaskunnan hallitsijaksi. Muutama vuosi myöhemmin maalliseen valtaan pettyneenä Tilopasta tuli munkki Somapurin tantriseen temppeliin Bengaliin. Kerrotaan, että eräänä päivänä dakini (naispuolinen viisaudenantaja) ilmestyi hänelle näyssä ja tarjosi hänelle tietämystään reittinä valaistumiseen. Tarttuen tilaisuuteen Tilopa pyysi häneltä opetuksia ja sai tältä Chakrasamvara-tantran initiaation. Kaksitoista vuotta hän harjoitti tätä opetusta Somapurissa, mutta kun luostarissa nähtiin, että hän otti naisseuralaisen yhtymisjoogaharjoitusta varten, hänet pakotettiin jättämään yhteisö.

Tilopa käytti karkotuksen hyödykseen matkustamalla ympäri Intiaa, etsimällä käsiinsä monia opettajia ja oppimalla heidän menetelmänsä. Tuona aikana hän ansaitsi elantonsa jauhamalla öljyä seesamin siemenistä (sanskr. til), ja tästä hän sai nimensä, jolla hänet nykyään tunnemme. Hän sai mahamudra- ja muiden opetusten välityksen suoraan Buddha Vajradharalta (tiib. Dorje Chang, suom. Timantinhaltija) – alkubuddhalta, joka symbolisoi dharmakayaa, mielen perimmäistä tilaa – ja Vajradhara oli näin ollen hänen juurilamansa. Vaikka Tilopa valitsi asuinsijoikseen kaukaisia ja karuja seutuja, hänen maineensa meditaatiomestarina toi hänelle erinomaisia oppilaita, joista hän valitsi linjanhaltijaksi Naropan.

Naropa

Samantabhadra-nimiseksi bengalilaisprinssiksi syntynyt Naropa kapinoi nuorena kuninkaallista koulutustaan vastaan. Kahdeksanvuotiaana hän vaati päästä Kashmiriin saamaan älyllistä koulutusta tuon ajan parhailta opettajilta. Kolme vuotta myöhemmin hän lopulta aloitti opinnot, jotka sisälsivät logiikkaa, tiedettä, kielioppia, retoriikkaa ja taidetta. Sillä välin hänen vanhempansa olivat – tuon ajan tapojen mukaan – sopineet, että hän avioituu Vimaladipi-nimisen bramiinineidon kanssa. Hääseremonia pidettiin hänen palattuaan, mutta kahdeksan vuotta myöhemmin Naropa vaati liiton purettavaksi ja palasi viipymättä Kashmiriin vihkiytyäkseen munkiksi ja jatkaakseen opintojaan.

Monta vuotta myöhemmin 28-vuotiaana hänen kiinnostuksensa johdatti hänet lähellä Pullaharia sijainneeseen Nalandan yliopistoon, joka oli kuuluisa buddhalaisista filosofeistaan ja jonka kansleri hänestä tuli myöhemmin. Mutta sitten dakini ilmestyi hänelle kertoen, että meditaatioharjoitus oli tärkeämpää kuin filosofointi ja että hänen tulisi etsiä muuan Tilopa opetusten saamiseksi. Naropa hylkäsi munkkilupauksensa ja lähti itään etsimään opettajaansa. Lopulta hän tapasi Tilopan tunnistamatta tätä kuitenkaan aluksi. Hän kävi läpi kaksitoista ankaraa koettelemusta. Hän kuitenkin kesti ne, toteutti Tilopan opetukset ja otti sittemmin omia oppilaita. Naropan 12 vuotta Tilopan palveluksessa pidetään suurena esimerkkinä omalle opettajalle omistautumisesta.

Marpa

Ensimmäinen kagyü-linjan opetukset saanut tiibetiläinen oli Marpa Kääntäjä, joka sai lisänimensä siitä, että hän käänsi monia opetuksia, mukaan lukien mahamudra-opetuksia, sanskritista kansantajuiseksi tiibetiksi. Marpa oli ollut buddhalainen nuoresta pitäen ja oppinut sanskritin sakyapa-lama Drogmilta. Vaihdettuaan koko omaisuutensa kullaksi Marpa saapui Nepaliin etsimään dharmaa ja kohtasi matkallaan kaksi Tilopan oppilasta. Niin vaikuttunut hän oli heistä, että päätti itsekin ryhtyä Naropan oppilaaksi. Monien vuosien ajan hän vastaanotti opetuksia Naropalta ja opiskeli myös monien muiden kuuluisien intialaismestareiden, kuten Jnanagarbhan, Kukuripan ja Maitripan, johdolla. Harjoitettuaan opetuksia ja toteutettuaan ne täydellisesti Marpa palasi Lhodragiin Etelä-Tiibetiin, jossa hän asui vaimonsa Dagmeman ja heidän kahden poikansa kanssa. Hän käänsi useiden vuosien ajan Intiasta tuomiaan buddhalaisia kirjoituksia. Kääntäjänä mainetta saanut Marpa veti puoleensa oppilaita, joille hän välitti Intian tutkimusmatkansa hedelmät. Marpa teki myöhemmin elämässään vielä kaksi matkaa Intiaan ja haki vuorisolien kautta Tiibetiin lisää opetuksia. Se, kuinka hän sankarillisesti matkasi jalan Intiaan, etsi Naropaa, harjoitti kärsivällisesti ja käänsi dharmaopetuksia, on legendaarista. Marpan oppilaista etevin ja tärkein oli Milarepa.

Milarepa

Milarepalla oli ollut vaikea lapsuus ja synkkä nuoruus. Kun hän oli vasta seitsenvuotias, hänen isänsä kuoli. Sukulaiset ottivat haltuunsa hänen isänsä omaisuuden ja kohtelivat kaltoin surevaa perhettä. Hänen äitinsä oli katkera ja lähetti Milarepan oppimaan mustaa magiaa voidakseen kostaa niille, jotka olivat turmelleet hänen elämänsä. Hänen toiveensa toteutui: Milarepa omaksui hänelle opetetut menetelmät ja laski valloilleen tuhovoimat, jotka surmasivat monia. Mutta Milarepa päätyi katumaan tekojaan ja etsi apua voidakseen puhdistaa kostonhimoisen nuoruutensa aikana keräämänsä huonon karman. Ensin hän hakeutui nyingmapa-lama Rongtonin seuraan. Tämä huomasi Milarepan yhteyden Marpaan ja lähetti Milarepan odottamaan Marpan paluuta matkoilta.

Tekojensa hyvitykseksi Milarepa joutui kestämään vuosikausien koettelemuksia Marpan käsissä. Näihin kuului mm. yhdeksänkerroksisen tornin rakentaminen, purkaminen ja uudelleenrakentaminen Marpan yksityiskohtaisten ohjeiden mukaan. Mutta lopulta Marpa välitti Milarepalle kokonaisuudessaan kaiken, minkä hän oli oppinut Naropalta ja muilta intialaisilta mestareilta. Vuosikausien harjoittamisen ja luolissa meditoimisen jälkeen Milarepasta tuli ensimmäinen tavallinen tiibetiläinen, joka saavutti täyden valaistumisen. Hän sai myös mainetta meditatiivista oivallusta ilmaisevilla voimallisilla lauluillaan. Milarepa kuoli 80-vuotiaana, minkä jälkeen linjanhaltijuus siirtyi hänen oppilaalleen Gampopalle.

Gampopa

Gampopa oli lääkärin poika ja lääkäri itsekin. Hän avioitui noin 20-vuotiaana ja sai kaksi poikaa. Useita vuosia myöhemmin kulkutauti vei molemmat pojat Gampopan lääkärintaidoista huolimatta. Gampopa ei onnistunut pelastamaan myöskään vaimoaan, joka sairastui pian samaan tautiin. Kuolinvuoteellaan tämä pyysi, ettei Gampopa menisi uusiin naimisiin vaan ryhtyisi munkiksi. Niinpä 26-vuotiaana Gampopasta tuli kadampa-perinteen noviisi. Hän omistautui harjoitukselle, työskenteli monien mestareiden johdolla ja saavutti suuren pätevyyden buddhadharmassa. Kun Gampopa 32-vuotiaana kuuli tarinoita joogi Milarepasta, hänessä syntyi valtava omistautumisen tunne ja hän ymmärsi, että Milarepan täytyi olla hänen todellinen opettajansa. Hän aloitti uuvuttavan mutta lopulta menestyksellisen etsinnän Milarepan löytämiseksi. Gampopalla, joka oli lahjakas kirjoittaja ja jolla oli syvällinen ymmärrys, oli kunnia saada ainoana Milarepan oppilaista koko kagyü-välitys. Gampopa oli kagyü-koulukunnan ensimmäinen munkki. Hän vetäytyi retriittiin Kaakkois-Tiibetin Dagpoon, jossa hän perusti Daglha Gampon luostarin. Gampopa organisoi kagyün luostarijärjestelmän ja kokosi opetukset käytännöllisiksi teksteiksi, kuten Vapautumisen jalokiviornamentiksi, jossa on kuvattuna vapautumiseen johtava asteittainen polku. Gampopa veti puoleensa monia oppilaita, joista neljä perusti myöhemmin kagyü-koulukunnan neljä suurempaa haaraa; myöhemmin ilmaantuivat lisäksi kahdeksan pienempää haaraa. Yksi noista neljästä oppilaasta – Düsum Khyenpa – oli oleva sekä seuraava kagyü-linjan haltija että ensimmäinen Karmapa.

1. Karmapa

Düsum Khyenpa

Düsum Khyenpa vastaanotti ensimmäiset dharmaopetuksensa isältään ja jatkoi opintojaan muiden buddhalaisten opettajien johdolla aina 20-vuotiaaksi asti. Sitten hän muutti Keski-Tiibetiin, jossa hän vietti kaksitoista vuotta meditoiden ja opiskellen sellaisten kuuluisien oppineiden, kuten Kyabpa Chökyi Sengen ja Patsab Lotsawa Nyima Tragin, kanssa. Kun hän täytti 30, hän sai kagyü-opetukset Gampopalta, Rechungpalta ja muilta Milarepan oppilailta. Hänestä tuli niin taitava meditoija, että hänelle kehittyi siddhejä (saavutuksia, erityiskykyjä), jotka mahdollistivat hänen maagisesti vierailla vajrayanan pyhillä paikoilla Intiassa. Uddiyanassa, yhdessä näistä kaupungeista, dakinit jakoivat viisausopetuksensa hänen kanssaan. 44-vuotiaana hän lähti Keski-Tiibetistä ja palasi itään synnyinseudulleen, jossa hän vietti 39 vuotta antaen kagyü-opetuksia ja valmentaen oppilaitaan. Yhden näistä oppilaista – Drogön Rechenin – hän valitsi seuraavaksi linjanhaltijaksi.

Drogön Rechen

Drogön Rechen lähetettiin kagyü-lama Sangri Repan oppipojaksi, kun hän oli vasta 9-vuotias. Ennen kuin hän oli saanut opintonsa päätökseen, lama Sangri Repa sairastui ja tietäen kuolevansa lähetti Drogön Rechenin etsimään Milarepan oppilaita. Hän oli vakuuttunut siitä, että Drogön Rechenissä oli ainesta toteuttaneeksi mestariksi. Drogön Rechen sai myös nyingma-opetuksia, jotka olivat peräisin Vimalamitralta, intialaiselta opettajalta. Uutteralla harjoittamisellaan hän saavutti korkean toteutumisen tason. Kuultuaan tarinoita 1. Karmapasta Drogön Rechenissä heräsi halu tarkastaa tämä potentiaalinen kilpailija. Kun he tapasivat, Karmapan osoittamat kyvyt tekivät valtavan vaikutuksen nuorempaan mieheen, josta tuli heti hänen oppilaansa. Drogön Rechen sai lopulta täyden kagyü-välityksen, ja hänestä tuli kagyü-linjan haltija. Hän välitti kagyü-linjan opetukset eteenpäin oppilaalleen Pomdragpa Sönam Dorjelle.

Pomdragpa Sönam Dorje

Eräänä päivänä Drogön Rechenin luona vieraili Pomdragpa Sönam Dorje, jonka hän välittömästi tunnisti kagyü-linjan seuraavaksi haltijaksi. Tämä poika, joka oli oppinut lukemaan jo 5-vuotiaana, oli ollut lama Lhakang Gangin oppilas 9-vuotiaasta asti. 14-vuotiaana hän kuuli Drogön Rechenistä ja tunsi pakottavaa tarvetta tavata hänet vakuuttuneena siitä, että Drogön Rechenistä tulee hänen opettajansa. Pomdragpa Sönam Dorje sai täyden kagyü-välityksen, ja hänestä tuli lahjakas mestari, jonka pääoppilas oli Karma Pakshi, 2. Karmapa.

2. Karmapa

Karma Pakshi

2. Karmapa Karma Pakshi oli ihmelapsi. Kuuden vuoden ikään mennessä hän oli opetellut itsekseen lukemaan ja kirjoittamaan. 10-vuotiaana hän osoitti, että hänellä on valokuvamuisti. Kun hän oli matkalla Keski-Tiibetiin kartuttamaan opintojaan, hän kohtasi Pomdragpa Sönam Dorjen. Tämä oli nähnyt näyn, jossa 1. Karmapa osoitti, että tästä pojasta tulisi seuraava linjanhaltija. Karma Pakshi suostuteltiin jäämään, ja hän sai kagyü-välityksen. Karma Pakshin tunnistaminen Düsum Khyenpan jälleensyntymäksi oli ensimmäinen kerta, jolloin tiibetinbuddhalainen tulku tunnistettiin julkisesti.

Karma Pakshi matkusti Kiinaan, jossa Mongolian keisarista Kublai Khanista tuli hänen oppilaansa. Ajan mittaan Karma Pakshi sai mainetta kyvyillään, ja hänellä oli oppilaita kaikkialla Tiibetissä, Kiinassa ja Mongoliassa.

Drubtop Urgyenpa

Drubtop Urgyenpa oli synnynnäinen meditoija. Hän päätti oma-aloitteisesti opiskella buddhalaista filosofiaa ennen varsinaisen meditaatioharjoituksen aloittamista, joten 7–16-ikäisenä hän paneutui teksteihin. Sittemmin hän meni Podong Eriin, Tsangin maakunnassa sijainneeseen luostariin, jossa hän loisti aikalaistensa joukossa. Drubtop Urgyenpa vastaanotti kagyü-opetukset mestari Gotsangpalta ennen kuin matkusti Nepaliin, Kiinaan, Pakistaniin ja Intiaan oppimaan mahdollisimman monelta mestarilta ja meditoimaan näiden opastuksessa. 53-vuotiaana hän kohtasi Karma Pakshin, joka sen lisäksi, että antoi kaikki kagyü-opetukset Urgyenpalle, ennusti, että tästä tulisi 3. Karmapan Rangjung Dorjen pääopettaja.

3. Karmapa

Rangjung Dorje

Heti syntymänsä jälkeen 3. Karmapa Rangjung Dorje hämmästytti läsnäolijoita nousemalla istumaan ja julistamalla olevansa Karmapa. Kolme vuotta myöhemmin hän toisti nämä väitteensä valmistamalla itselleen mustan lakin ja julistamalla jälleen olevansa Karmapa. Vielä kaksi vuotta vierähti ennen kuin hän tapasi Drubtop Urgyenpan, joka tunnisti hänet Karma Pakshin jälleensyntymäksi ja antoi hänelle 2. Karmapan henkilökohtaiset esineet sekä kaikki kagyü-opetukset. Rangjung Dorje ei tyytynyt tähän, vaan etsi käsiinsä tuon ajan kaikkien buddhalaisten koulukuntien mestarit ja opiskeli eri perinteiden suurimpien oppineiden ja asiantuntijoiden johdolla. Lopulta hän oli saanut välityksiä ja opetuksia 113 opettajalta. Saatuaan opintonsa päätökseen hän oli oppinut ja hallitsi melkein kaikki Intiasta Tiibetiin tuodut buddhalaiset opetukset.

Rangjung Dorjesta tuli aikakautensa suurin buddhalainen mestari. Hän laati monia selitysteoksia, joista tunnetuimpia ovat Syvällinen sisäinen merkitys ja Mahamudra-toivomus. Hän saavutti suuren maineen ja veti puoleensa monia oppilaita. Hän matkusti ympäri Tiibetiä opettaen, laatien kirjoituksia ja rakennuttaen retriitti- ja meditaatiokeskuksia. Hän rakennutti monia siltoja hyödyttäen niin maanmiestensä päivittäistä kuin hengellistäkin elämää.

Hänen kaksi pääoppilastaan olivat Gyalwa Yungtön Dorje Pal, josta tuli seuraava linjanhaltija, ja 1. Shamarpa Khaydrub Dragpa Senge.*

* Sharmarpa-linja on Karmapa-linjan jälkeen järjestyksessä toinen jälleensyntyneiden lamojen linja Tiibetin historiassa, ja se sai alkunsa, kun Rangjung Dorje lahjoitti Khaydrub Dragpa Sengelle rubiininpunaisen kruunun ja antoi tälle Shamarpan, ’Punaisen Kruunun Haltijan’, tittelin. Punainen Kruunu on täsmällinen kopio Karmapojen Mustasta Kruunusta ja ilmentää näiden kahden laman välistä läheistä suhdetta. Nämä kruunut toimivat symboleina olentoja hyödyttävästä toiminnasta eivätkä ne viittaa eri linjoihin; sekä Musta Lakki -lama että Punainen Lakki -lama kuuluvat karma-kagyü-linjaan. Shamarpa tunnetaan Amitabhan, Rajattoman Valon Buddhan, ilmentymänä.

Gyalwa Yungtön Dorje Pal

Gyalwa Yungtön Dorje Pal tapasi Trophu Khenchen Sönam Senge -nimisen oppineen ollessaan 5-vuotias. Riistäytyessään irti äidistään lapsi osoitti sellaista omistautumista mestaria kohtaan, että hän sai saman tien turvautumislupauksen ja maallikko-ohjeet. 15-vuotiaana hän meni Ugpa Lungin nyingma-luostariin, jossa lamat Zurchung ja Bale opettivat hänelle tantrayanaa. Hän jatkoi akateemista uraansa Shalun luostariyliopistossa ja niitti suurta mainetta sillä, että hallitsi mestarillisesti sekä sutrat että tantrat. Kuitenkin korkeimman toteutumisen hän saavutti vasta tavattuaan 3. Karmapan ja saatuaan välityksen opetusten perimmäisestä merkityksestä.

4. Karmapa

Rölpe Dorje

4. Karmapa Rölpe Dorje, kuten hänen edellinen jälleensyntymänsäkin, nousi heti syntymänsä jälkeen istumaan ja alkoi puhua – lausuen tällä kertaa Chenrezigin mantraa OM MA NI PE ME HUNG. Edellisen jälleensyntymänsä tavoin 3. Karmapa oli jättänyt sihteerilleen Rinchen Palille selkeät ohjeet siitä, mitä merkkejä etsiä, ja lapsi löydettiinkin nopeasti. 6-vuotiaana hän otti turvautumislupauksen ja maallikko-ohjeet Tokden Gön Gyalwalta, joka myös opetti nuorelle Karmapalle tantrayanaa. Ollessaan 12-vuotias hän tapasi linjanhaltijan Gyalwa Yungtön Dorje Palin ja sai vanhan miehen vakuuttuneeksi aitoudestaan kertomalla monia anekdootteja edellisestä elämästään 3. Karmapana. Sen jälkeen hän pyysi Yungtön Dorje Palia antamaan hänelle kagyü-opetusten välityksen. Saatuaan opintonsa päätökseen entisen oppilaansa johdolla Rölpe Dorje matkusteli ympäri Tiibetiä ja Kiinaa opettaen ja ottaen uusia oppilaita. Näistä etevin oli 2. Shamarpa Kachö Wangpo, josta tuli seuraava linjanhaltija.

2. Shamarpa

Kachö Wangpo

Ollessaan vasta seitsemän kuukauden ikäinen 2. Shamarpa Kachö Wangpo näki näyn, jossa 4. Karmapa kertoi hänelle, että hän on tulku. Kun hän oli 7-vuotias, 4. Karmapa tunnisti hänet 1. Shamar Rinpochen Khaydrup Dragpa Sengen jälleensyntymäksi, ja näin toteutui 2. Karmapan Karma Pakshin ennustus, jonka mukaan tulevat Karmapat ilmaantuvat kahdessa muodossa. Historiallisissa tiibetiläisissä teksteissä, joiden kirjoittajiin lukeutuvat mm. Golo Shonnu Pal (1392–1481), Pawo Tsuglag Trengwa (1504–1516), 5. Dalai-lama Ngawang Lozang Gyamtso (1617–1682) ja 8. Situpa Chökyi Jungne (1700–1774), Karmapaa kutsutaan Karma Shanakpaksi (’Karmapa Mustan Kruunun Haltija’) ja Shamarpaa Karma Shamarpaksi (’Karmapa Punaisen Kruunun Haltija’).

5. Karmapa

Deshin Shegpa

Myös Deshin Shegpa, 5. Karmapa, nousi välittömästi syntymänsä jälkeen istumaan julistaen: Olen Karmapa – OM MA NI PE ME HUNG, SHRI. 3. Karmapan sihteeri Rinchen Pal, joka tunnisti 4. Karmapan ja toimi hänen sihteerinään, paikansi tämän pojan ja palveli sittemmin sihteerinä jo kolmatta jälleensyntymää peräjälkeen. Deshin Shegpa tuotiin Tsawa Phuhun Kongpoon, jossa asui monia 4. Karmapan oppilaita. Shamar Kachö Wangpo tunnisti pojan välittömästi Rölpe Dorjen jälleensyntymäksi ja antoi tälle Mustan Kruunun ja muita 4. Karmapan omistamia esineitä. Myöhemmin hän antoi Karmapalle kagyü-opetusten täyden välityksen. 5. Karmapa tuli tunnetuksi matkoistaan ja antoi opetuksia ympäri Tiibetiä sekä myös Mongoliassa ja Kiinassa. Kun Deshin Shegpa oli vasta 21-vuotias, Kiinan keisari Yong-Lo kutsui hänet Kiinaan. Keisari oli nähnyt näyn nuoresta Karmapasta Chenrezigin (sanskr. Avalokiteshvara), myötätunnon bodhisattvan, hahmossa. Siitä lähtien Deshin Shegpa toimi keisarin guruna. Palattuaan muutaman vuoden kuluttua takaisin Tiibetiin Karmapa rakennutti monia pyhättöjä ja stupia ja jatkoi opetusten ja initiaatioiden antamista. Hän löysi seuraavan Shamar-jälleensyntymän Chöpal Yeshen, järjesti hänen munkkivihkimyksensä ja antoi hänelle kagyü-välityksen. Seuraavana linjanhaltijana toimi kuitenkin hänen oppilaansa Ratnabhadra.

Ratnabhadra (Rinchen Zangpo)

Ratnabhadra (tiib. Rinchen Zangpo) sai munkkivihkimyksen nuorena. Hän sai koulutuksensa tuon ajan etevimmiltä mestareilta, ja hänestä itsestään tuli aikakauden suurin oppinut ja meditaatiomestari. Saatuaan 5. Karmapalta välityksen kagyü-opetusten perimmäisestä merkityksestä hän saavutti täydellisen oivalluksen todellisuuden absoluuttisesta luonnosta. Sittemmin hänestä tuli 6. Karmapan Tongwa Döndenin opettaja.

6. Karmapa

Tongwa Dönden

Tongwa Döndenin, 6. Karmapan, syntyessä ilmaantui monia hyväenteisiä merkkejä. Kuukauden kuluttua syntymisestä hän kohtasi äitinsä kanssa 5. Karmapan oppilaan Ngompa Chadralin. Tongwa Dönden innostui valtavasti, ja Ngompa Chadral tiedusteli, kuka tämä poika oli. Poika hymyili ja vastasi: Olen Karmapa. Ngompa Chadral piti lapsesta huolta seitsemän kuukautta ennen kuin vei hänet Karma Göniin, yhteen Karmapan kolmesta pääluostarista Tiibetissä. Niin nuori kuin hän olikin, Tongwa Dönden alkoi välittömästi opettaa. Ollessaan 3-vuotias hän tapasi Ratnabhadran ja vastaanotti tältä täyden kagyü-välityksen. Kun hän oli 6-vuotias, hän loi useita tantrisia rituaaleja.

3. Shamarpa Chöpal Yeshe saapui tuohon aikaan Karma Göniin asettaakseen Karmapan valtaistuimelle ja antaakseen hänelle lisää opetuksia. Munkkivihkimyksen Karmapa sai 9-vuotiaana Khenchen Sönam Zangpolta Wolkar Tashi Tangin luostarissa. Tongwa Dönden vietti elämänsä opettaen ja rakentaen luostareita ja pyhättöjä kaikkialle Tiibetiin. Bengar Jampal Zangpo ja 1. Gyaltsab Goshir Paljor Döndrub olivat kaksi hänen pääoppilastaan. Heistä tuli kaksi seuraavaa linjanhaltijaa, ja he toimivat 7. Karmapan Chödrag Gyamtson pääopettajina.

Bengar Jampal Zangpo

Bengar Jampal Zangpo aloitti buddhalaisuuden harjoittamisen hyvin varhaisessa iässä ja meditoi Taraa usean vuoden ajan. Saatuaan harjoituksen täydellisyyteensä, hän kohtasi Taran näyssä. Tsalmig Samten Zangpo antoi hänelle munkkivihkimyksen, kun hän oli 20-vuotias, minkä jälkeen hän opiskeli sutrayanaa ja vajrayanaa suuren oppineen Rongtonin johdolla. Vielä neljän vuoden ajan hän vastaanotti Naropan kuuden joogan opetuksia 6. Karmapalta. Saavutettuaan lopulta täyden ymmärryksen kagyü-opetusten merkityksestä hänestä oli tullut pätevä toimimaan 7. Karmapan Chödrag Gyamtson opettajana.

Paljor Döndrup

Goshir Paljor Döndrub tuli 6. Karmapan suojelun ja holhouksen alaiseksi 5-vuotiaana. Yhdeksän vuotta myöhemmin Karmapa nimitti Paljor Döndrupin sihteerikseen ja valitsi hänet ja Benkar Jampal Zangpon seuraavan jälleensyntymänsä pääopettajiksi.

7. Karmapa

Chödrag Gyamtso

Kertomusten mukaan 7. Karmapa Chödrag Gyamtso lausui todellisuuden perimmäistä luontoa symbolisoivan sanskritinkielisen tavun AH heti syntymänsä jälkeen. Lähistöllä sijainnutta Nyewo Ngartengin luostaria johti 6. Karmapan oppilas Chö Paljor, joka oli nähnyt unen opettajansa jälleensyntymisestä Kyilhaan. Chö Paljor päätti etsiä ja löysikin lapsen, joka välittömästi tunnisti 6. Karmapan omistamat esineet ja asetti kätensä Chö Paljorin päälaelle siunaten tämän. Seitsemän viikkoa myöhemmin Chödrag Gyamtso tuotiin Arik Thangiin, jossa Tongwa Dönden toimi opettajana. Chödrag Gyamtso siunasi 10000-päisen väkijoukon, joka oli tullut tervehtimään häntä. Kun hän oli 4-vuotias, hän vastaanotti sarjan initiaatioita Goshir Paljor Döndrupilta, ja 8-vuotiaana hän vastaanotti Karma Gönin luostarissa kagyü-opetukset Bengar Jampal Zangpolta ja Goshir Paljor Döndrupilta.

Karmapa Chödrag Gyamtso sai kaikkialle Tiibetiin kutsuja tulla opettamaan ja antamaan initiaatioita. Matkojensa aikana hän kirjoitti monia dharmatekstejä ja selitysteoksia ja piti huolta monien hänen kanssaan matkustaneiden oppilaidensa kehittymisestä. Nämä teltoissa asuneet paimentolaiset, joita sanottiin olevan useita tuhansia, elivät ankaraa elämää noudattaen Karmapan laatimaa tiukkaa opiskelu- ja meditaatioaikataulua. Nyriro Dong Tsessä Karmapa tapasi 4. Shamarpan, jolle hän antoi opetusten välityksen täydellisyydessään. Toisesta hänen oppilaastaan Denpa Drubchen Tashi Paljorista tuli kuitenkin seuraava linjanhaltija.

Denma Drubchen Tashi Paljor

Kun Denma Drubchen Tashi Paljor oli 5-vuotias, hän kuuli lausuttavan Karmapan nimen ja osoitti valtavaa omistautumista tätä kohtaan. Vuotta myöhemmin he tapasivat henkilökohtaisesti ja Karmapa antoi pojalle nimen Tashi Paljor. Sangye Pal -niminen oppinut opasti häntä sutrien opiskelussa hänen ollessaan 9–16-vuotias. Sen jälkeen Tashi Paljor päätti palata Karmapan luo tultuaan siihen johtopäätelmään, että vain opettajista ylivoimaisin voisi ohjata hänet valaistumisen tilaan. Seitsemän vuoden ajan hän opiskeli Karmapan johdolla. Hän päätti omaksua Milarepan elämäntyylin ja eli 20 vuotta yksin vuoristoretriitissä pyrkien saavuttamaan vapautumisen samsarasta. Hän saavutti täyden toteutumisen, ja hänestä tuli 8. Karmapan Mikyö Dorjen opettaja.

8. Karmapa

Mikyö Dorje

Välittömästi syntymänsä jälkeen 8. Karmapa Mikyö Dorje nousi istumaan ja julisti: Olen Karmapa! Olen Karmapa! Hänen isänsä etsi käsiinsä Situ Tashi Namgyalin tiedustellakseen, kuinka menetellä tämän erikoislaatuisen pojan kanssa. Hänelle kerrottiin, että lapsi oli todennäköisesti Karmapan jälleensyntymä ja häntä pyydettiin kasvattamaan lasta tämä mielessään. Melkein samaan aikaan eräs Amdo-niminen perhe Kongposta Keski-Tiibetistä ilmoitti, että heidän poikansa oli väittänyt olevansa Karmapa. Gyaltsab Tashi Namgyal lähetettiin tarkistamaan tätä toista lasta. Sillä välin ensimmäinen lapsi oli viety Lho Rongiin Riwo Chen maakuntaan, jonne oli kokoontunut joukko edellisen Karmapan oppilaita. He olivat vakuuttuneita siitä, että tämä oli heidän opettajansa jälleensyntymä.

Tästä alkoivat vaikeat ajat karma-kagyü-koulukunnassa, sillä molempien kandidaattien kannattajat vakuuttivat, että heidän kandidaattinsa oli oikea Karmapa. Lopulta perinteen mukaisesti Gyaltsab toi lapset yhteen julkisesti arvioitaviksi, ja heitä kumpaakin pyydettiin valitsemaan edellisen Karmapan omistamat esineet sekalaisesta valikoimasta esineitä. Osoittautui, että Mikyö Dorje kykeni valitsemaan oikeat esineet, hänen kilpailijansa ei. Näin ollen Mikyö Dorje julistettiin Karmapaksi. Välittömästi julistuksen jälkeen Mikyö Dorje ilmoitti, että hänen kilpailijansa oli itse asiassa Zurmang Chungtsangin jälleensyntymä Zurmangin luostarista Itä-Tiibetistä.

Mikyö Dorje vastaanotti kagyü-opetukset täydellisyydessään Tashi Paljorilta, ja hän saattoi opiskelunsa päätökseen vastaanottamalla opetuksia ja initiaatioita lukuisilta toteuttaneilta mestareilta. Hän kirjoitti monia selitysteoksia ja perusti useita luostariopistoja. Hän valitsi linjanhaltijaksi 5. Shamarpan Könchog Yenlagin, jonka hän oli tunnistanut. Antaessaan kagyü-välityksen tälle Mikyö Dorje totesi, että Karmapan ja Shamarpan jälleensyntymät ovat erottamattomia ja samaa mielenvirtaa.

5. Shamarpa

Könchog Yenlag

Kun 5. Shamarpa Könchog Yenlag syntyi, monet kukat puhkesivat kukkaan, vaikka oli keskitalvi. Jo samana päivänä, kun hän syntyi, hänen kuultiin lausuvan mani-mantraa (OM MA NI PE ME HUNG). Karmapa Mikyö Dorje välitti hänelle opetukset, ja hänestä tuli suuri oppinut ja meditaatiomestari. Shamarpa kirjoitti seitsemän merkittävää kirjaa meditaatioharjoituksesta. Hän tunnisti 9. Karmapan Wangchuk Dorjen, jonka opettaja hänestä tuli.

9. Karmapa

Wangchuk Dorje

Myös 9. Karmapa Wangchuk Dorje nousi syntymänsä jälkeen istumaan ja julisti: Olen Karmapa. Ei ollut yllätys, että seudun kaikki ihmiset alkoivat puhua hänestä, ja puheet tavoittivat lopulta Mikyö Dorjen oppilaan Kyamo Nangso Chokyung Tashin korvat. Edellinen Karmapa oli uskonut Kyamo Nangso Chokyung Tashin haltuun kirjeen, jossa todettiin: Seuraava jälleensyntymäni syntyy Treshod Horkok -nimiseen paikkaan, lähelle kalliota, jossa on luonnon muovaama Chenrezigin patsas, lähelle Himalajalta laskevaa jokea. Kyamo Nangso Chokyung Tashi näytti kirjeen 5. Shamar Tulkulle, joka lähetti lama Gyaltsenin paikalle tutkimaan asiaa. Lama meni kirjeessä kuvatulle paikalle ja löysi lapsen juuri sellaisesta ympäristöstä kuin oli ennustettu. Hän vei lapsen Kyamo Lhundrub Tsen luostariin, jossa Shamar Könchog Yenlag ja Situ Chökyi Gocha totesivat, että kyseessä oli todellakin uusi Karmapa.

Situpa otti tehtäväkseen antaa Wangchuk Dorjelle Amitayuksen, Rajattoman Elämän Buddhan, pitkän elämän initiaation. Kuitenkin vasta myöhemmin Lhundrub Tsessä Shamarpa kykeni tapaamaan uuden Karmapan ja antamaan hänelle turvautumislupauksen ja syvällisempiä opetuksia. Saatuaan täyden kagyü-välityksen Wangchuk Dorje alkoi matkustaa ja opettaa ympäri Tiibetiä. Hän toimi usein välittäjänä paikallisissa kiistoissa ja pyrki edistämään ihmisten elinoloja. Niinpä häntä pidettiin sekä Tiibetin maallisena että hengellisenä johtajana.

Karmapa Wangchuk Dorje löysi myös 6. Shamarpa-jälleensyntymän Chökyi Wangchukin, josta tuli hänen pääoppilaansa ja seuraava linjanhaltija.

6. Shamarpa

Chökyi Wangchuk

6. Shamarpan Chökyi Wangchukin väittelytaidot olivat niin ilmiömäiset, että hänet tunnettiin Pohjoisen Panditana, Kaikkitietävänä Shamarpana, josta Manjushri iloitsee. Hän oli kuuluisa syvällisestä näkemyksestään, ja jo 17-vuotiaana hän oli oppinut ulkoa 50 volyymia sutria ja tantroja. Myöhemmän elämänsä aikana hän kirjoitti 10 sutra- ja tantraperinettä selittävää tekstiä. Matkustaessaan Itä-Tiibetissä ja toimiessaan sen ohessa menestyksellisesti välittäjänä paikallisissa kiistoissa hän tunnisti 10. Karmapan Chöying Dorjen, jonka opettaja hänestä tuli. Hän toimi myös Keski-Tiibetin hallitsijan Desi Tsangpan opettajana. Myöhemmät matkat veivät hänet Nepaliin, jossa hän opetti buddhalaisuutta alkuperäisellä sanskritin kielellä kuningas Laxman Naran Singhille ja muille oppilaille ja jossa hän lopulta kuoli Helampurin vuorilla lähellä paikkaa, jossa Tiibetin suuri joogi Milarepa oli aikoinaan meditoinut.

10. Karmapa

Chöying Dorje

Chöying Dorje, josta oli tuleva yksi kaikkien aikojen suurimmista taiteilijoista, oli jo 6-vuotiaana parempi maalari ja kuvanveistäjä kuin opettajansa. Kerrotaan, että monet kagyü-linjanhaltijoiden patsaat, jotka nyt sijaitsevat uudessa Rumtekin luostarissa, ovat 10. Karmapan luomuksia. Niissä kerrotaan myös olevan niin paljon voimaa, että ne ovat toisinaan jopa puhuneet. Nämä suurenmoiset taideteokset kuuluvat kagyü-koulukunnan loistavimpiin aarteisiin.

10. Karmapan jälleensyntymäksi Chöying Dorjen tunnisti ja asetti valtaistuimelle 6. Shamarpa Chökyi Wangchuk, joka myös antoi hänelle täydellisen kagyü-välityksen. Karmapa matkusti ympäri Tiibetiä opettaen ja edistäen ihmisten hyvinvointia, kunnes poliittinen konflikti jakoi Tiibetin ja lähes tuhosi kagyü-linjan.

Ngawang Lozang Gyamtsosta, 5. Dalai-lamasta, oli tullut Tiibetin virallinen hallitsija (asema, joka tuli kuulumaan jatkossa myös hänen seuraaville jälleensyntymilleen) Mongolian hallitsijan Goshir Khanin kanssa tehdyn sopimuksen ja liittoutuman ansiosta. Näin alkoi väkivaltainen aikakausi Tiibetin historiassa. Ymmärrettyään, että gelugpojen kanssa liittoutuneet vaikutusvaltaiset klaanit ajaisivat kagyüt pian pois Keski-Tiibetistä, Chöying Dorje lähti maasta antaen suurimman osan omaisuudestaan köyhille ja nimittäen Goshir Gyaltsabin sijaishallitsijakseen. Matkustaessaan Nepalin ja Burman läpi Kiinan Yunnaniin Chöying Dorje levitti dharmaa perustaen matkan varrella useita luostareita. Kului 20 vuotta ennen kuin hän saattoi palata kotimaahansa. Hän tunnisti Goshir Gyaltsabin ja Pawo Rinpochen seuraavat jälleensyntymät. Hän tunnisti myös 7. Shamarpan Yeshe Nyingpon, valitsi hänet linjanhaltijaksi ja antoi hänelle kagyü-opetusten välityksen.

7. Shamarpa

Yeshe Nyingpo

7. Shamarpa Yeshe Nyingpo omisti elämänsä opiskelulle ja meditaatiolle. Hän matkusteli laajasti kaikkialla Tiibetissä vieraillen mm. Jyangin ja Lhasan kaupungeissa, joissa hän sai monia opetuksia ja opiskeli filosofiaa tuon ajan suurten mestarien johdolla. Chöying Dorje tunnisti hänet, asetti valtaistuimelle ja antoi hänelle täydelliset kagyü-opetukset.

Yeshe Nyingpo hallitsi täydellisesti opetukset. Noudattamalla Chöying Dorjen hänelle antamia ohjeita hän tunnisti ja asetti valtaistuimelle Karmapan seuraavan jälleensyntymän Yeshe Dorjen, ja hänestä tuli Karmapan tärkein opettaja.

11. Karmapa

Yeshe Dorje

Kun 11. Karmapa Yeshe Dorje oli vielä lapsi, hän näki taivaalla näyn Chakrasamvarasta ja muista buddha-aspekteista. Paikallisten ihmisten nauraessa hänelle, sillä he eivät itse kyenneet näkemään tätä ilmestystä, Yeshe Dorje nousi ilmaan, leijaili siellä hetken aikaa ja laskeutui sen jälkeen väkijoukon keskelle. Uutiset tästä tapauksesta saavuttivat Shamar Tulkun ja Gyaltsab Tulkun, ja kävi ilmi, että hänen syntymäänsä liittyvät tapahtumat olivat juuri sellaiset kuin Chöying Dorje oli ennustanut kirjeessään Shamarpalle. Shamar Yeshe Nyingpo vei Yeshe Dorjen luostariinsa Yangcheniin Keski-Tiibetiin, ja hänet asetettiin valtaistuimelle sen jälkeen Tsurphun luostarissa. Shamarpa antoi hänelle kagyü-opetukset, mukaan lukien Naropan kuuden joogan välityksen, minkä lisäksi Yongay Mingur Dorje ja Taksham Nuden Dorje antoivat hänelle terchö-opetukset, jotka ovat peräisin intialaiselta mestarilta Padmasambhavalta. Näin hän toteutti erään kirjoituksiin tallennetun Padmasambhavan ennustuksen, jonka mukaan 11. Karmapasta tulisi näiden terchö-linjojen haltija.

Yeshe Dorje kunnosti elinaikanaan Tsurphun luostarin, joka oli pahoin vaurioitunut gelugpojen ohjauksessa toimineiden mongolien hyökkäyksissä, sekä rakensi ja korjasi monia muita luostareita Tiibetissä. Yeshe Dorje paikansi ja tunnisti 8. Shamarpan Palchen Chökyi Döndrubin, josta tuli hänen läheinen oppilaansa ja seuraava linjanhaltija. Yeshe Dorje antoi Shamarpalle ennustuskirjeen, jossa oli ohjeet seuraavan Situ Tulkun jälleensyntymän löytämiseksi.

8. Shamarpa

Shamarpa Palchen Chökyi Döndrub

8. Shamarpa Palchen Chökyi Döndrub syntyi Helampurissa Nepalissa, samassa paikassa, jossa hän oli kuollut kaksi jälleensyntymää aiemmin. Karmapa Yeshe Dorje tiesi, että näin tapahtuisi ja lähetti saattueen Nepaliin antaen mukaan tarkat ohjeet siitä, mistä pojan voi löytää. Hänet tuotiin Tiibetiin 7-vuotiaana, ja Karmapa asetti hänet valtaistuimelle ja valvoi hänen koulutustaan.

12. Karmapa

Changchub Dorje

1700-luvun alkuvuosina Shamarpa Palchen Chökyi Döndrub kuuli erikoislaatuisesta lapsesta ja lähetti ryhmän tutkimaan asiaa. Vaikutti siltä, että tämä lapsi oli kahden kuukauden ikäisenä ilmoittanut olevansa Karmapa. Shamarpan lähettiläs Tai Situ Rinpoche toi pojan lopulta Karma Gönin luostariin tämän ollessa 7-vuotias. Tästä lapsesta tuli 12. Karmapa Changchub Dorje.

Karmapa ja Shamarpa viettivät loppuelämänsä yhdessä matkustaen ja opettaen Nepalissa, Sikkimissä, Bhutanissa, Intiassa ja Kiinassa. Vuonna 1732 heidän molempien annettua kagyü-välityksen 8. Situpalle Chökyi Jungnelle, he päättivät, että tuona ankaran uskonnollisen syrjinnän aikana heidän olisi suotuisampaa jättää kehonsa ja jälleensyntyä. Situ Rinpoche nimitettiin linjanhaltijaksi, ja nämä kaksi suurenmoista miestä kuolivat kahden päivän kuluessa toinen toisistaan.

8. Situpa

Chökyi Jungne

8. Situ Tulku oli suuri oppinut, joka käänsi sanskritista tiibetiin monia kirjoja, mm. Taralle omistettuja toivomuksia. Omaelämäkerrassaan Kirkas kristallipeili Situpa Chökyi Jungne kertoi, että Shamarpa on Amitabhan, Rajattoman Valon Buddhan, ilmentymä ja hänen siteensä Karmapaan antoi hänen elämälleen sen erityismerkityksen. Hän huomautti myös, että Karmapa ja Shamarpa ovat asemaltaan samanarvoisia; se, että heidän valtaistuimensa ovat samalla korkeudella, on osoitus tästä. Situpa matkusteli hyvin laajalti ja väitteli voitokkaasti kaikkien Tiibetin, Nepalin ja Intian suurten filosofien kanssa. Kun 8. Shamarpa ja 12. Karmapa matkustivat Kiinaan v. 1732, he kertoivat Situ Rinpochelle, että he eivät palaisi ja että tämän tulisi johtaa karma-kagyü-linjaa siihen asti, kunnes heidän jälleensyntymänsä löydettäisiin. Kuullessaan heidän kuolemastaan Situpa aloitti etsinnät nyingma-mestari Kato Rigdzin Tsewang Norbun avustuksella.

13. Karmapa

Düdül Dorje

Ollessaan pikkulapsi 13. Karmapa Düdül Dorje sai vieraakseen suojelija Mahakalan, joka kumarsi hänelle ja sirotteli kukkia hänen jaloilleen. Kaupunkilaisten nähtyä tapahtuman se saatettiin myös Situpan tietoon, joka lähetti 7. Gyaltsab Tulkun paikantamaan pojan. Karmapa Düdül Dorje tuotiin Tsurphuun, kun hän oli vasta 5-vuotias. Saatuaan 19-vuotiaana Naropan kuuden joogan välityksen Düdül Dorje näki näyn Guru Rinpochesta (Padmasambhava) ja Jetsün Milarepasta, minkä jälkeen hän saavutti suurenmoisia siddhejä, jotka tulivat esille useita kertoja hänen elämänsä aikana.

Ahdasmielinen poliittinen kiistely kuitenkin jatkui Tiibetissä, ja Tiibetin hallitsija 7. Dalai-lama Kalzang Gyamtso määräsi lain, jonka mukaan kaikkien hallitusvirkailijoiden on oltava gelugpoja. Tämän seurauksena myös Karmapan uudelle jälleensyntymälle vaadittiin Dalai-laman hyväksyntä. Pitkällisten keskustelujen ja neuvottelujen jälkeen 13. Karmapa ja 9. Shamarpa Geway Jungne vihdoin asetettiin valtaistuimelle. Karmapa sai täydelliset opetukset Situpalta, mutta Shamarpa eli vain kahdeksan vuotta, mikä johti uuteen selkkaukseen. Düdül Dorje ja Situpa tunnistivat Shamarpan uudeksi jälleensyntymäksi 4. Panchen-laman pikkuveljen Palden Yeshen. 7. Gyaltsab Rinpoche (1699–1765) oli kuitenkin jo ehtinyt asettaa jälleensyntymän virkaan Yangpachen luostariin, Shamarpan pääasemapaikkaan, erään rikkaan perheen pojan. Riita vietiin lopulta oikeuteen, jossa päätettiin, että Karmapa oli todellakin löytänyt aidon jälleensyntymän.

10. Shamarpa

Mipham Chödrub Gyamtso

10. Shamarpa Mipham Chödrub Gyamtso (1742–1793) sai näin ollen asemansa ja koulutuksensa sekä Karmapalta että Situpalta. Hänestä kehittyi suuri oppinut ja meditaatiomestari. Kun hän oli matkalla Nepalissa 1780-luvulla, vaikutusvaltainen gelugpa-ministeri syytti häntä sodan lietsomisesta Tiibetin ja Nepalin välille. Gelugpat ottivat haltuunsa Shamar Rinpochen luostarin, ja gelugpa-hallitus määräsi muuttamaan kaikki Shamarpan luostarit gelugpa-luostareiksi. Lisäksi annettiin asetus, joka kielsi Shamar Rinpochea jälleensyntymästä.

Shamarpa Mipham Chödrub Gyamtso kunnosti Swayambhun stupan, kuuluisan pyhiinvaelluspaikan Nepalissa, ja veti oppineisuudellaan puoleensa monia oppilaita ennen kuin kuoli lopulta lähellä Bodhanathin stupaa, toista Nepalin suurta buddhalaista pyhiinvaelluspaikkaa.

9. Situpa

Pema Nyinche Wangpo

10. Shamarpan avustuksella 13. Karmapa löysi ja tunnisti myös 9. Situpan Pema Nyinche Wangpon, joka oli Guru Rinpochen jälleensyntymä. Myös Padmasambhavana tunnettu intialainen mestari Guru Rinpoche, joka oli tuonut buddhalaiset opetukset Tiibetiin, oli vuosisatoja aiemmin ennustanut, että hän palaisi Pema Nyinche Wangpo -nimisenä henkilönä. 13. Karmapa ja 10. Shamarpa olivat Situpan pääopettajia, vaikkakin hän laajensi tietämystään opiskelemalla myös muiden suurten mestarien johdolla. Hän perusti myöhemmin monia retriittikeskuksia, joissa hän opetti dharmaa ja edisti kagyü-meditaatioharjoitusten leviämistä. Hänestä tuli paitsi 14. Karmapan Thegchog Dorjen myös Jamgön Lodrö Thayen opettaja.

14. Karmapa

Thegchog Dorje

14. Karmapan Thegchog Dorjen tunnisti Drukchen Künzig Chökyi Nangwa, jolla oli hallussaan 13. Karmapan kirje, joka sisälsi tämän tulevan jälleensyntymän yksityiskohdat. Pema Nyinche Wangpo ja Drukchen Künzig Chökyi Nangwa vihkivät Thegchog Dorjen munkiksi ja antoivat hänelle täydellisen kagyü-välityksen. Myöhemmin hän löysi itsensä sellaisesta epätavallisesta tilanteesta, että hän sai opetuksia läheiseltä oppilaaltaan Jamgön Lodrö Thayelta, joka oli ollut niin onnekas, että oli vastaanottanut harvinaiset terchö-opetukset ja välitti ne nyt gurulleen Karmapalle. Thegchog Dorje opetti ympäri Tiibetiä. Hän tunnisti 10. Situpan Pema Künzangin, mutta Jamgön Kongtrül Lodrö Thayesta tuli kuitenkin seuraava linjanhaltija.

1. Jamgön Kongtrül

Jamgön Kongtrül Lodrö Thaye

Sekä Buddha Samadhiraja-sutrassa että Padmasambhava termoissa (salaisissa opetuksissa, jotka hän kätki löydettäviksi myöhemmin) olivat ennustaneet Jamgön Kongtrül Lodrö Thayen tulemisen. Buddha kuvaili häntä suurenmoiseksi yksilöksi, joka tulee hyödyttämään monia olentoja. Lodrö Thayen opettajina toimi monia 1800-luvun suurimpia buddhalaisia mestareita, ja hän oli sekä kagyü- että nyingma-linjan opetusten haltija. Hän kirjoitti tuotteliaasti tantrisen buddhalaisuuden tehokkaista meditaatioharjoituksista. Jamgön Kongtrül Rinpochen kirjoitukset kattoivat tiibetiläisen sivistyksen kaikki alueet, ja häntä onkin kutsuttu Tiibetin Leonardo da Vinciksi sen valtavan panoksen johdosta, jonka hän antoi uskontoon, sivistykseen, lääketieteeseen ja politiikkaan. Hän toimi 15. Karmapan Khakyab Dorjen opettajana ja antoi tälle koko kagyü-välityksen.

15. Karmapa

Khakyab Dorje

15. Karmapa Khakyab Dorje lausui heti syntymänsä jälkeen Chenrezigin mantran ja jo 5-vuotiaana hän osasi lukea dharmakirjoituksia. Khakyab Dorjen tunnisti ja asetti valtaistuimelle 9. Kyabgön Drukchen, ja kagyü-opetukset hän sai Jamgön Kongtrül Lodrö Thayelta, Khenchen Tashi Öseriltä ja muilta mestareilta. Hän opetti ja antoi initiaatioita ympäri Tiibetiä ja painatti ja sillä tavoin säilytti jälkipolville monia harvinaisia tekstejä.

Toisin kuin aiemmat Karmapat Khakyab Dorje oli naimisissa ja hänellä oli kolme poikaa, joista yhden hän tunnisti 2. Jamgön Kongtrüliksi ja yhden 12. Shamarpaksi Jamyang Rinpocheksi. Hänen läheisimpiä oppilaitaan olivat Situ Pema Wangchuk Gyalpo (jonka Karmapa oli tunnistanut uudeksi Situ Tulkuksi ja josta oli tuleva seuraava linjanhaltija), Jamgön Palden Khyentse Öser ja Beru Khyentse Lodrö Mizay Jampa’i Gocha.

11. Situpa

Pema Wangchog Gyalpo

11. Situpan Pema Wangchog Gyalpon asetti valtaistuimelle 15. Karmapa, josta tuli hänen opettajansa ja joka antoi hänelle kagyü-linjan perimmäiset opetukset. Myös Jamgön Lodrö Thayella oli tärkeä rooli hänen koulutuksessaan. Opiskeltuaan vuosikausia monien suurten mestarien johdolla Situpasta tuli etevä oppinut, joka matkusti ympäri Tiibetiä jakamassa tietämystään. Myöhemmin hän löysi, asetti valtaistuimelle ja koulutti 16. Karmapan Rangjung Rigpe Dorjen.

2. Jamgön Kongtrül

Khyentse Öser

2. Jamgön Kongtrül Palden Khyentse Öser syntyi Tsurphun luostarissa 15. Karmapan poikana. Hänet tunnisti ja asetti valtaistuimelle hänen isänsä, joka antoi hänelle kagyü-opetukset täydellisyydessään. Khyentse Öser meni Tsadra Rinchen Dragiin, 1. Jamgön Kongtrülin asemapaikkaan, jossa hän opiskeli monien huomattavien mestareiden, kuten Zurmang Trungpa Chökyi Nyinchen, johdolla. Ympäri Tiibetiä opettaessaan hän painotti erityisesti henkilökohtaisen meditaatioharjoituksen merkitystä. Kultaisen kagyü-linjan haltijana hän välitti sisimmän tietämyksensä 16. Karmapalle Rangjung Rigpe Dorjelle.

16. Karmapa

Rangjung Rigpe Dorje

15. Karmapa oli uskonut henkilökohtaisen palvelijansa Jampal Tsültrimin haltuun kirjeen, jossa oli kuvailtuna hänen seuraavaa jälleensyntymäänsä ympäröivät olosuhteet. Jampal Tsültrim antoi tämän kirjeen Tsurphun luostarin hallinnosta vastaaville, jotka selvitettyään joitakin kohtia Beru Khyentsen, Situpan ja Jamgön Kongtrülin opastuksella lähettivät matkaan etsintäpartion, jonka onnistui paikantaa 16. Karmapa Rangjung Rigpe Dorje. Tämä vietiin Palpungin luostariin, jossa Situ Pema Wangchuk antoi hänelle munkkivihkimyksen, bohidsattvavalan ja monia opetuksia. Lisäksi Beru Khyentse Lodrö Mizat Pampa’i Gocha opetti hänelle tantroja, Bo Kangkar Rinpoche sutria ja Jamgön Palden Khyentse Öser antoi hänelle mahamudran ja Naropan kuuden joogan välityksen. 16. Karmapa piti Situ Pema Wangchukia ja Jamgön Palden Khyentse Öseriä pääopettajinaan.

Karmapa noudatti edeltäjiensä elämäntapaa matkustaen ja opettaen ympäri Tiibetiä, mutta poliittiset olosuhteet tulivat väliin Kiinan vallattua Tiibetin 1950-luvulla. Dalai-lama ja monet muut korkea-arvoiset lamat, mukaan luettuna 16. Karmapa, yhdessä hallitusvirkailijoiden kanssa matkustivat Pekingiin toiveenaan löytää tilanteeseen neuvotteluratkaisu. Neuvottelut onnistuivat siinä mielessä, että niillä voitettiin jonkin verran lisäaikaa Tiibetin kansalle, mutta v. 1959 kiinalaiset päättivät valloittaa ja alistaa Tiibetin, ja tuossa vaiheessa Karmapa pakeni Intiaan.

Sikkimin kuningas Tashi Namgyal tarjosi Karmapalle maa-alueen, jolle hän rakennutti Rumtekin luostarin. Hän hyväksyi myös Bhutanin kuninkaan Jigme Dorje Wangchukin kutsun vierailla maassa. Hän matkusti Ladakhiin ja opetti eri luostareissa ennen kuin lähti pyhiinvaellusmatkalle Intian ja Nepalin pyhille paikoille. Hän jatkoi matkustamista yhä laajemmalla alueella pyrkimyksenään levittää dharmaa.

Ensimmäisen maailmankiertueensa 16. Karmapa aloitti v. 1974, jolloin hän matkusti Eurooppaan, Kanadaan ja Yhdysvaltoihin. Hän tapasi paavi Johannes Paavali VI:n v. 1975. Saatuaan ensimmäisiltä länsimaalaisilta oppilailtaan Ole ja Hannah Nydahlilta kutsun vierailla Kööpenhaminassa hän teki v. 1976–1977 intensiivisemmän kiertueen, jonka aikana hän vieraili lähes kaikissa Euroopan suurkaupungeissa antaen laajoja opetuksia ja monia initiaatioita. Vuosina 1980–1981 Karmapa teki viimeiseksi jääneen maailmankiertueensa antaen opetuksia, haastatteluja ja initiaatioita, mukaan lukien Mustan Kruunun seremonioita, Kaakkois-Aasiassa, Kreikassa, Englannissa ja Yhdysvalloissa.

Liite

Yhtä Karmapaa ei ole mainittu yllä olevassa katsauksessa. Nyingma-mestarin ja tertönin (Padmasambhavan termojen eli kätkettyjen opetusten löytäjän) Chögyur Lingpan elämänkerrassa selostetaan, että 14. Karmapan ja 15. Karmapan välissä oli jälleensyntymä, joka syntyi 14. Karmapan sukulaisperheeseen ja joka eli vain kaksi vuotta. Jos tuo jälleensyntymä lasketaan mukaan Khakyab Dorjesta tulee 16. Karmapa ja Rangjung Rigpe Dorjesta 17. Karmapa, mikä tekee ymmärrettävämmäksi 5. Karmapan Deshin Shegpan ennustuksen, jonka mukaan 16. Karmapan ja 17. Karmapan elämien välisenä aikana buddhalaiset opetukset rappioituvat Tiibetissä, kiinalaiset nousevat keisariaan vastaan, jonka linja katkeaa, ja hyökkäävät ja valloittavat Tiibetin, ja molemmat maat kärsivät ja kokevat köyhyyttä.