Fearless DeathLama Ole Nydahl: Fearless Death: Buddhist Wisdom on the Art of Dying. San Francisco: Diamond Way Press, 2013. ISBN-10: 0975295411, ISBN-13: 978-0975295410

Vuosisatojen ajan tiibetinbuddhalaiset mestarit ovat olleet tietoisia kuolemisprosessiin kätkeytyvästä ilosta ja merkityksestä. He tietävät, mitä kuolema tuo tullessaan, ja näkevät sen suurena mahdollisuutena kehittyä. Lama Ole Nydahlin aiemmin jo useilla kielillä julkaistu ja nyt englanniksi ilmestynyt kirja Fearless Death tuo heidän opetuksensa modernien länsimaalaisten saataville.

Tiibetiläisiltä mestareilta moderniin maailmaan

Fearless Death -kirjaansa lama Ole Nydahl on tiivistänyt tietämyksen, jonka hän on saanut idän suurten buddhalaisten mestareiden seurassa viettämiensä vuosien aikana. Sitä avatessaan hän hyödyntää vuosikymmenten omakohtaista kokemustaan nykyihmisten opastamisesta kuolemisprosessin läpi. Tämä kirja on todiste siitä, että tiibetiläisten mestareiden viisaus jatkaa nyt elämäänsä lännessä.

Vuonna 1968 lama Ole ja hänen vaimonsa Hannah alkoivat opiskella tiibetinbuddhalaisten kagyü- ja nyingma-koulukuntien mestareiden johdolla. Vuonna 1972 lama Ole oppi harvinaislaatuisen phowa- eli tietoisen kuolemisen harjoituksen opettajansa – suuren 16. Karmapan Rangjung Rigpe Dorjen – toiveesta. Lama Ole on tähän päivään mennessä opettanut phowaharjoituksen yli 90 000 ihmisille ympäri läntistä maailmaa.

Kuoleman ymmärtäminen poistaa pelon

Ihmiset pelkäävät vähemmän asioita, jotka he ymmärtävät, ja tämä pätee myös kuolemaan. Phowaharjoituksen ja tästä kirjasta löytyvän tietämyksen avulla on mahdollista muuntaa kuoleman kohtaamiseen liittyvät pelot, odotukset ja epäilyt luottamukseksi ja mielentyyneydeksi. Kirjassa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • Kuinka nähdä kuolema sisäisen kehityksen mahdollisuutena?
  • Kuolemisprosessin sisäiset yksityiskohdat
  • Kuinka mieli jatkuu kuoleman jälkeen?
  • Kuinka kohdata kuolema ilman pelkoa?
  • Kuinka auttaa toisia kuoleman kohtaamisessa?
  • Kertomuksia tiibetinbuddhalaisten mestareiden vaikuttavista kuolemista

Lama Ole Nydahl kertoo kirjastaan Fearless Death.

Lue ja katso lisää
Kohti pelotonta kuolemaa – lama Ole Nydahlin kirja Fearless Death ilmestynyt
Merkitty: