H.P. 17. Gyalwa Karmapa Thaye Dorje KIBI:ssä maaliskuussa 2018

Thaye Dorje, Hänen Pyhyytensä 17. Gyalwa Karmapa, jakoi seuraavan viestin 20.3.2018 YK:n kansainvälisen onnellisuuden päivän johdosta:

Rakkaat kaikki!

Tänään on YK:n kansainvälinen onnellisuuden päivä.

Haluaisin aloittaa ilmaisemalla toivomukseni teidän kaikkien onnellisuutenne puolesta ja kutsua teidät pohtimaan itse onnellisuuden luontoa. Loppujen lopuksi me kaikki etsimme “onnellisuutta” tavalla tai toisella.

Buddhalaisesta näkökulmasta, vaikka onkin hyväksi juhlistaa jokapäiväisiä asioita, ne ovat luonnoltaan väliaikaisia. Siksi on tärkeä pohtia, mikä on ajatonta ja kuinka todella pysyvä onnellisuus voidaan kokea.

Viime viikolla pidin julkisen meditaatiokurssin, joka perustui Shantideva-nimisen intialaisen buddhalaisen muinaiseen teokseen ”Bodhisattvan polku”. Yksi tämän tekstin pääteemoista on valppaus.* Kun pohdiskelimme tekstiä ja yritimme ymmärtää monia luontaisia ominaisuuksiamme, saimme yksinkertaisen mutta voimallisen oivalluksen:

Yksinkertaisesti pelkällä valppauden harjoituksella – tarvitsematta oikeastaan pyrkiä onnellisuuteen millä tavalla – kykenimme jotenkin kokemaan ja oivaltamaan omalla tavallamme, kuinka olemme saapuneet tähän, mitä kutsumme nykyhetkeksi. Ja tämän kokemuksen kautta ilmaantui ajaton tila: vapaa menneisyyden painolastista ja vapaa tulevaisuuteen liittyvistä peloista ja odotuksista.

Ehkä tämä on se onnellisuus, jota olemme etsineet? Tämän oivalluksen seurauksena aika tuntui hävinneen; siitä tuli lähes merkityksetön ja – paradoksaalisesti – ajaton.

On aivan mahdollista, että joillekin tämä kokemus oli niin ohimenevä, niin lyhytkestoinen, että siinä samassa, kun poistuimme meditaatiosalin mukavasta ympäristöstä, olimme heti takaisin lähtöpisteessä.

Kuitenkin, jos rohkenen niin sanoa, tuona hetkenä näimme välähdyksen siitä, mitä Shantideva yritti välittää opetusmenetelmällään. Vaikka ”Bodhisattvan polku” laadittiin 700-luvun alussa, valppaan itsehavainnoinnin tai tarkkaavaisuuden harjoitus tuntui mitä mielekkäimmältä meistä kaikista. Valppauden harjoituksen kautta kykenimme arvostamaan jopa yksinkertaisimpiakin toimintojamme, kuten hengitystä, silmien räpytystä ja ajattelua. Niin arkipäiväisiltä ja tavallisilta kuin ne saattoivat vaikuttaakin, tämä valpas itsehavainnointi sai aikaan hyvin maanläheisiä kokemuksia ja ymmärryksen, että olemme tässä juuri nyt. Emme ole ”jossain tuolla” maailmankaikkeuden kaukaisessa kolkassa jossain merkityksettömässä paikassa kuin sininen piste joidenkin toisten kirkkaiden pisteiden liepeillä. Olemme tässä. Olemme saapuneet tähän nykyhetkeen.

Ehkä tämä on hämmästyttävä havainto. Ehkä ei! Mutta joka tapauksessa se oli maanläheinen kokemus, ja tuntuu vain sopivalta jakaa tämä YK:n kansainvälisenä onnellisuuden päivänä.

Synnyttäköön tämä yksinkertainen hetken jakaminen tietyn heräämisen tunteen joka ainoassa ja auttakoon se teitä saapumaan tähän hetkeen, jota kutsumme ”nyt”-hetkeksi.

Myötätunnolla

Thaye Dorje,
Hänen Pyhyytensä 17. Gyalwa Karmapa


* Karmapa käyttää tässä englannin sanaa awareness (’tietoisuus’, ’tiedostavuus’, ’valppaus’, ’tarkkaavaisuus’). Kyseisen meditaatiokurssin luentoja voi katsoa Karmapa International Buddhist Instituten Youtube-sivustolta.

Karmapan viesti YK:n kansainvälisenä onnellisuuden päivänä