Karmapan lausunto Pariisin iskuista
Karmapan lausunto Pariisin iskuista

New Delhi, 14.11.2015

On hyvin ikävää todistaa, kuinka tuhoisia me ihmiset voimme olla. Tällaisena hetkenä on erityisen tärkeä muistaa, että meillä on myös kyky suureen rohkeuteen ja myötätuntoon. Tänä traagisena päivänä omistan rukoukseni uhreille, tekijöille ja kaikille niille, jotka suoraan tai epäsuorasti ovat kärsineet vahinkoa.

Meidän on tarpeen löytää keino käyttää hyväksi tämä hetki kehittääksemme tietoisuuttamme ja ymmärrystämme niin, että voimme elää elämämme ilman pelkoa. Meidän on tarpeen löytää keino käyttää hyväksi tämä hetki pitääksemme puolemme pelkoa ja paniikkia vastaan ja ollaksemme taipumatta niiden edessä.

Meidän on tarpeen löytää keino käyttää hyväksi tämä hetki kehittääksemme myötätuntoa ja osoittaaksemme toisille, että se, mitä vastaan meidän on todella pidettävä puolemme, on tunteina ilmenevä tietoisuuden, viisauden ja myötätunnon puuttuminen.

Toivon, että me kaikki löydämme keinon käyttää hyväksi tämä hetki siten, että vastaamme rakastavasti, pysymme lujina toivo sydämessämme ja muistamme, että kaikki ihmiset ovat kykeneviä myös suureen rohkeuteen ja myötätuntoon. Haluaisin pyytää, että kaikki ne, joita tämä tragedia on koskettanut suoraan tai epäsuorasti, liittyisivät tähän toiveeseen.

Rukouksin,

Thaye Dorje, Hänen Pyhyytensä 17. Gyalwa Karmapa

Karmapan lausunto Pariisin iskuista