Tiibetin buddhalaisuuden neljän pääkoulukunnan joukossa karma-kagyü-linja tunnetaan joogisen välityksen linjana. Se käsittää sekä vanhat (nyingma) että uudet (sarma) Tiibetiin saapuneet opetukset. Tätä voimakkaasti harjoittamista painottavaa linjaa kutsutaan myös suulliseksi tai täydellisyys-koulukunnaksi. Kagyü-linja juontaa juurensa 800-luvulle – aikaan, jolloin tantrinen buddhismi oli täydessä kukoistuksessaan Intiassa. Perinteen ensimmäinen opettaja oli Tilopa, kuuluisa joogi ja mahasiddha (täydellistynyt). Tilopalle opetukset välittyivät suoraan Timantinhaltijabuddhalta, Dorje Changilta, (tiib., sanskr. Vajradhara) – alkubuddhalta, joka symbolisoi dharmakayaa, mielen ylintä luontoa. Tilopa antoi ”kuiskatut” opetukset vuorostaan Naropalle, joka oli aiemmin ollut Nalandan buddhalaisen yliopiston kanslerina Intiassa. Naropan kahtatoista vuotta Tilopan palveluksessa pidetään suurena esimerkkinä omalle opettajalle omistautumisesta.

Ensimmäinen nämä opetukset saanut tiibetiläinen oli Marpa Kääntäjä, joka sai lisänimensä siitä, että hän matkusti sankarillisesti jalkaisin Intiaan etsimään opettajaansa Naropaa, harjoitti kärsivällisesti ja käänsi tiibetiksi mahamudra-opetukset. Marpa oli talollinen ja maanomistaja, ja hän keräsi ympärilleen joukon oppilaita, joista tärkein oli Milarepa. Tämä oli aiemmin kerännyt huonoa karmaa teoillaan noitana, mistä syystä Marpa laittoi hänet vuosiksi raskaaseen puhdistavaan työhön, ennen kuin suostui antamaan hänelle opetuksia. Milarepa vietti vuosikausia meditoiden luolissa, saavutti täydellisen valaistumisen ja oli kuuluisa runoilijana ja pyhimyksenä. Hän kuoli 80-vuotiaana, jolloin linjanhaltijuus siirtyi Gampopalle, joka oli aiemmin toiminut lääkärinä. Gampopa oli kagyü-koulukunnan ensimmäinen munkki, ja hän organisoi kagyün luostarijärjestelmän. Hän myös muotoili opetuksia käytännöllisiksi teksteiksi, kuten Vapautumisen jalokiviornamentiksi, jossa on kuvattuna vapautumiseen johtavan asteittaisen polun pääpiirteet.

Gampopan kolmesta pääoppilaasta saivat alkunsa neljä suurta ja kahdeksan pientä koulukuntaa. Kaikki suuret koulukunnat ovat sulautuneet Karmapan johtamaan karma-kagyü-koulukuntaan. Karmapa Düsum Khyenpa oli Gampopan lahjakkain oppilas. Jo varhain elämässään hän osoitti suurta henkistä voimaa ja puhtautta, ja 15-vuotiaana hän sai ”yliluonnollisen” Mustan Kruunun dakineilta ja muilta menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden tiedon antavilta jumaluuksilta. Tämä kruunu on välittynyt seuraaville Karmapoille, jotka ovat Düsum Khyenpan jälleensyntymiä eli tulkuja. Kaikki Karmapat ovat työskennelleet lakkaamatta Buddhan opetusten levittämiseksi, ja heidät tunnustetaan bodhisattva Chenrezigin (sanskr. Avalokitesvara) ilmentymiksi. Linjan toiseksi korkea-arvoisin lama on Shamarpa, joka toimii linjanhaltijana Karmapan jälleensyntymien välissä. Yhdessä heidät tunnetaan Musta- ja Punalakki-Karmapana, ja heidän mieliään pidetään erottamattomina.

Mahamudra-välityslinjaa kutsutaan myös kultaiseksi kagyü-köynnökseksi.