Rakkaat dharmaystävät!

Puhun teille yhtenä monista hengellisistä ystävistä seisten kanssanne rinta rinnan näinä aikoina ja kaikkina aikoina.

Sen jälkeen, kun Hänen Pyhyytensä Künzig Shamar Rinpohce poistui tästä elämästä 11.6., omistautuneisuutenne on häkeltynyt minua. En ole koskaan eläessäni kohdannut tällaista omistautuneisuutta. Haluan teidän tietävän, että ponnistelunne ovat täysin ansiokkaat.

Myötätunnon harjoituksen yhtenä osana on asettaa itsensä toisten asemaan. Kun asetan itseni teidän asemaanne, voin nähdä, kuinka vaikea tämän ajanjakson on teille täytynyt olla. Ei ainoastaan siksi, että monet teistä olette uhranneet aikaanne ja energiaanne, jääneet pois töistä – ja kenties merkittävimmät uhrauksenne ovat liittyneet perheeseen – vaan myös siksi, että olette surreet suuren opettajamme Shamar Rinpochen menetystä.

Teille niistä, jotka toivoitte olevanne läsnä Shamar Rinpochen kudungin luona mutta ette voineet tehdä sitä, osoitan vain kiitollisuuteni ja rukoukseni.

Näen suuren ykseyden. Ykseys, jonka näen, ei ole luonnoltaan maallinen eikä poliittinen, vaan se on sydänten ykseys. Sydämemme ovat syvällisesti kytkeytyneet, ja omistautuneisuutenne on auttanut paljastamaan tämän yhteyden.

Siksi haluan kiittää teitä koko sydämestäni ja pyytää teitä jatkamaan hartaita toivomuksianne ja tietämään, että teen toivomuksia kansanne näinä aikoina ja kaikkina aikoina.

Kiitos.

Karmapa International Buddhist Institute, New Delhi, 30.7.2014

H.P. 17. Karmapan Thaye Dorjen kiitosviesti
Merkitty: