H.P. 17. Gyalwa Thaye Dorje Karmapa lausuu tiibetiksi laatimansa toivomuksen Shamar Rinpochen pikaisesta jälleensyntymisestä.


Shamar Rinpochen nopean jälleensyntymisen toivomus

Oṃ svasti. – Olkoon kaikki suotuisaa!

Aidon linjan mestarit, joissa yhdistyvät lukemattomien maailmojen buddhien ja bodhisattvojen viisaus ja myötätunto – näille pettämättömille turvautumisen kohteille, kolmelle jalokivelle ja suojelijoille osoitamme toivomuksemme syvällä kunnioituksella, yksipisteisesti, keholla, puheella ja mielellä.

Sukhāvatīn valtias, kaikkien buddhien ilmentymä, sinä, joka ilmaannut lukemattomina, rajattomina ilmentyminä kaikkialla, kunnianarvoinen Dharmamati (Chökyi Lodrö), kolmen perheen yhteenliittymä, käyköön niin, että hallitset kaikkien onnekkaiden olentojen päälaella.

Myötätuntosi voima ilmaantuu valtavan ja syvällisen viisautesi avaruudesta. Hyväntahtoisuutesi tuntevia olentoja kohtaan näyttäytyy suurenmoisina ilmentyminäsi. Erottamattomana kolmesta salaisuudesta, kolmen perheen valtiaiden tavoin, Dharmamati, ilmaantukoon ylin ilmentymäsi pian!

Lukemattomien tuntevien olentojen hyväksi, läpi lukemattomien maailmankausien, bodhisattvan käytöksen täydellisesti toteuttaneena ja ykseyden ylimmän tason saavuttaneena sinä, joka ilmennät ilmentymien toimintaa lukemattomissa maailmoissa, käyköön niin, että ilmaannut pian!

Erityisesti Gampopan linjan perinteen ylläpitäjänä olit verraton Buddhan opin auringonpaisteen paljastaja. Dharmamati, harjoituslinjan juuri ja oksat, ilmaantukoon ylin ilmentymäsi pian!

Pettämättömän kolmen jalokiven totuuden siunauksesta ja Mahakalan ja hänen ylhäisen puolisonsa ja seurueensa esteettömän toiminnan voimasta toteutukoot nämä toivomukset juuri toivotulla tavalla.


Tällä tavoin yksipisteisesti keskittyneenä toivoin hartaasti nirvanaan siirtyneen Vajradharan, Kaik­kitietävän Shamarpan, suuren Mipham Chökyi Lodrön, kallisarvoisen jälleensyntymän pikaista pa­luuta. Sain pyyntöjä, niitä täydentävine kathakeineen ja pyhine esineineen, laatia nopeasti pikaisen paluun toivomus ensisijaisesti pääsihteeriltäni Jewon Jigme Tsewang Rinpochelta ja myös Rumte­kin Shedrup Chökhor Lingin pääedustajalta samoin kuin Ladakhin Karma Grubgyu Chö­ling ‑luostarin edustajalta. Vastaukseksi minä, jonka päälle kunniakkaan Gyalwa Karmapan nimen kaste on langennut, Trinley Thaye Dorje, kirjoitin tämän Gyalwa Karmapan kansainvälisessä budd­halaisessa instituutissa (KIBI) tiibetiläisen vaiśākha-kuukauden 15. päivänä, suotuisan astrologi­sen konjunktion vallitessa, 17. syklissä, perjantaina 13.6.2014 ulkomaisen kalenterin mukaan. Ol­koon kaikki hyveellistä!


H.P. 17. Gyalwa Thaye Dorje Karmapa ja sangha toistavat toivomuksia Shamar Rinpochen pikaisesta paluusta. Ensimmäisenä on Gyalwa Karmapan laatima toivomus.

Linkkejä
H.P. 17. Karmapan Thaye Dorjen laatima toivomus Shamar Rinpochen pikaisesta paluusta