Mitä meditaatio on?

Meditaatio muuttaa omaksutun tiedon kokemukseksi. Ensimmäisellä tasolla sen tarkoituksena on tyynnyttää mieli ja pitää se yhdessä paikassa. Tämä luo tilaa kokijan ja kokemusten väliin ja sallii täten viisaiden ihmisten valita roolit elämän komedioissa ja välttää tragedioita. Tämä suojaava etäisyys saavutetaan tavallisimmin olemalla tietoinen omasta hengityksestä tai keskittymällä buddhahahmoon – meditaatiolla, jota sanskritiksi kutsutaan samathaksi ja tiibetiksi shineksi. Jokainen, joka kykenee pitämään tämän mielentilan oman meditaationsa laboratorio-olosuhteissa, kykenee vähitellen samaan myös jokapäiväisessä elämässään. Tämä on ensimmäinen askel omassa kehityksessä ja tarvittava perusta sekä läpäisevälle näkemykselle että pidemmälle meneville harjoituksille.

Meditaation toista tasoa kutsutaan vipassanaksi (sanskr.) tai lhagtongiksi (tiib.). Tässä meditaatio on hahmotonta ja tähtää mielen luontoon itseensä. Kun on tietoinen ilman tietoisuuden kohdetta, syvällinen näkemys ja ymmärrys ilmaantuvat spontaanisti.

Lyhyesti sanottuna meditaatio on mielen aloillaan pitämistä ja siitä seuraavaa selkeyttä.

Sopiiko meditaatio kaikille?

Timanttipolun meditaatiot on tarkoitettu ihmisille, jotka tähtäävät valaistumiseen, mielen luonnon tunnistamiseen. Jos joku haluaa rentoutua, niin siihen soveltuvat paremmin muut menetelmät.

Yleensä ottaen meditaatio sopii sellaisille ihmisille, joilla on riittävästi positiivisia vaikutelmia varastotajunnasaan ja tarpeeksi näkemystä ja iloa, niin että he kykenevät kohtaamaan oman alitajuntansa. Esimerkiksi psykoottisille ihmisille meditoiminen voi olla vaarallista, koska heillä on taipumus ottaa tunteensa ja sisäiset tilansa liian todesta ja he saattavat kokea monia epämiellyttäviä projektioita. Tällaisissa tapauksissa mantrojen lausuminen ja pyrkimys käyttäytyä positiivisella tavalla ovat parempi vaihtoehto kuin keskittymismeditaation aloittaminen liian aikaisin. Vasta sitten kun tuntee olonsa hyväksi ilman pillereitä ja kykenee työskentelemään, elämään omillaan ja ylläpitämään ihmissuhteita, on aika aloittaa meditoiminen.

On olemassa meditaatioita, joita ei pitäisi harjoittaa ilman, että on tehnyt laman johdolla buddhalaisen turvautumisen. Se antaa suojaa ja luo yhteyden omaan buddhaluontoon, opetuksiin, samalla polulla oleviin ystäviin sekä lamaan, joka antaa turvautumisen.

Lisäksi on huomattava, että meditaatio voi tuoda positiivisia tuloksia ainoastaan ihmisille, joilla on oikeanlainen perusta niille meditaatioille, joita he harjoittavat. Jos vaikeita meditaatioita kokeilee liian aikaisin ja hyväksi koetun vaiheittaisen järjestelmän ulkopuolella, se saattaa johtaa nk. ”valkoisen seinän” tilanteeseen: olo on tyyni mutta melko unelias. Tämä tila voi vähentää älykkyyttä ja energiaa.

Se, mihin pyrimme, on tietoisuus, joka on yhtä terävä ja kirkas kuin timantti.

Kuinka vilkas mieli rauhoitetaan meditaation aikana?

Suhtaudu epäkäytännöllisiiin tai häiritseviin ajatuksiin kuin varkaaseen tyhjässä talossa. Älä anna hänelle mitään, anna hänen etsiä sieltä ja täältä, mutta älä anna löytää mitään. Jos mielesi on kiireinen eikä tarraudu ilmaantuviin ajatuksiin, mitään vahinkoa ei tapahdu. Kun et anna ajatuksillesi yhtään energiaa, ne eivät haittaa sinua.

Mitä meditaatiota voi suositella ei-buddhalaisille ystäville?

Hyvä suositus on kokeilla Valon ja hengityksen meditaatiota. Ohjeet voi saada ohjeet paikallisesta Timanttipolkku-keskuksesta.

Mikä on tietoinen kuoleminen eli phowa?

Phowa-harjoituksen päämääränä on oppia, kuinka kuolla tietoisesti ja siirtää tietoisuus kuoleman hetkellä korkeimman onnellisuuden tilaan. Tämä harjoitus on viimeinen Naropan kuudesta joogasta (joissa työskennellään mielen energia-aspektin parissa) ja yksi Tiibetin buddhalaisuuden syvällisimmistä opetuksista. Se on hyvin suora menetelmä, johon liittyy visualisaatio ja mantra. Lama Ole Nydahl on yksi harvoista buddhalaisista lamoista, joilla on valtuutus opettaa phowa-harjoitusta. Vuodesta 1987 lähtien hän on opettanut phowaa yli 80 000 ihmiselle sadoilla meditaatiokursseilla ympäri maailmaa.