Karma-kagyü-linja

Karma-kagyü on yksi Tiibetin buddhalaisuuden neljästä pääkoulukunnasta. Suoran suulli­sen välityksen linjana se arvostaa erityisesti meditaatiota, vuorovaikutusta pätevän opetta­jan kanssa ja elämässä ylläpidettävää puhdasta näkemystä, ja sen menetelmillä voi saada täyden suoran kokemuksen mielen luonnosta.

Karma-kagyü-menetelmät ovat peräisin historialliselta Buddha Shakyamunilta, joka opetti ne lähimmille oppilailleen. Myöhemmin niitä välittivät eteenpäin intialaiset mahasiddhat, kuten Tilopa, Naropa ja Maitripa, sekä kuuluisat tiibetiläisjoogit Marpa ja Milarepa. 1100-luvulla Gampopa, kagyü-linjan ensimmäinen munkki, antoi opetukset ensimmäiselle Gyalwa Karmapalle, jonka peräkkäiset tietoiset jälleensyntymät ovat säilyttäneet ne elävinä ja voi­makkaina tähän päivään asti.

Nykyään suuret tiibetiläiset opettajat (tiib. lamat), kuten 17. Karmapa Trinley Thaye Dorje ja Shamar Rinpoche, Sherab Gyaltsen Rinpoche ja Jigme Rinpoche, välittävät eteenpäin tätä katkeamatonta perinnettä vieraillessaan buddhalaisissa karma-kagyü-keskuksissa ympäri maailmaa.

Karmapat

Gyalwa Karmapaa pidetään Tiibetin ensimmäisenä tietoiseksi jälleensyntymäksi tunnis­tettuna lamana. Vietettyään useita mielekkäitä elämänaikoja toteuttaneena joogina Inti­assa hän alkoi jälleensyntyä Tiibetiin. Vuodesta 1100 alkaen karma-kagyün linjanhaltijoina toimineilla Karmapoilla on ollut keskeisen asema perimyslinjan välityksen jatkumisessa. Vuonna 1959 kiinalaisten tuhotessa Tiibetiä 16. Karmapa lähti maasta ja varmisti siten karma-kagyü-linjan säilymisen. Yhdessä länsimaalaisten oppilaidensa kanssa hän toi mit­taamattoman arvokkaan tietä­myksen mielen todellisesta luonnosta modernille maailmalle.

Nykyinen, 17. Karmapa Trinley Thaye Dorje syntyi vuonna 1983 Tiibetissä, josta hänen on­nistui paeta vapauteen Intiaan vuoden 1994 keväänä.

 1. Düsum Khyenpa (1110–1193)
 2. Karma Pakshi (1204–1283)
 3. Rangjung Dorje (1284–1339)
 4. Rölpe Dorje (1340–1383)
 5. Deshin Shegpa (1384–1415)
 6. Tongwa Dönden (1416–1453)
 7. Chödrag Gyamtso (1454–1506)
 8. Mikyö Dorje (1507–1554)
 9. Wangchuk Dorje (1556–1603)
 10. Chöying Dorje (1604–1674)
 11. Yeshe Dorje (1676–1702)
 12. Changchub Dorje (1703–1732
 13. Düdül Dorje (1733–1797)
 14. Thegchog Dorje (1798–1868)
 15. Khakyab Dorje (1871–1922)
 16. Rangjung Rigpe Dorje (1923–1981)
 17. Thaye Dorje (s. 1983)