Meditaatiot

Timanttipolku-buddhalaisissa keskuksissa ja ryhmissä käytettävät meditaatiot ovat tiibetinbuddhalaisen karma-kagyü-linjan perinteisiä meditaatioharjoituksia. Linjan eri mestarit – 16. Karmapan Rangjung Rigpe Dorjen johdolla – välittivät ne lama Ole Nydahlille. Ne on nyt käännetty länsimaisille kielille niin, että oppilaiden lännessä on helpompi ymmärtää ja käyttää niitä. Seuraavat perusmeditaatiot voit oppia lähimmässä Timanttipolku-buddhalaisessa keskuksessa, jossa saat tarvittavan johdannon ja opastuksen niitä varten.


Turvautumismeditaatio

Turvautumismeditaatio toimii ensiaskelmana polulla valaistumiseen. Sen suorittaminen siihen liittyvine turvautumissäkeen toistoineen on edellytys neljän perusharjoituksen eli ngöndron aloittamiselle.


16. Karmapan meditaatio

Tämä opettajan meditoimisen (sanksr. guruyoga, tiib. lame naljor) muoto on 16. Karmapan Rangjung Rigpe Dorjen (1924–1981) antama käytännöllinen ja kokonaisvaltainen valaistumistyökalu. 16. Karmapa teki Hannah ja lama Ole Nydahlista tämän harjoituksen haltijan pyytäen näitä pitämään sen aina tuoreena ja länsimaisia mieliä puhuttelevana. Painopiste on nyt meditaatiossa saadun puhtaan näkemyksen jatkamisessa aktiivisesti jokapäiväisessä elämässä. 16. Karmapan meditaatio on kaikkien Timanttipolku-buddhalaisten keskusten perusharjoitus.

Tiibetinkielinen nimi: Ku shi nyu gu kye je du tsi char gyun
Tiibetiläinen lähde: 16. Karmapa Rangjung Rigpe Dorje (1924–1981)
Käännös: ”Neljän buddhatilan siemenet kypsyttävä nektarisade”
Selitykset: 16. Karmapan antamat selitykset – alun perin Tsurphussa Tiibetissä vuonna 1957 ja myöhemmin Yhdysvalloissa vuonna 1980


Neljä perusharjoitusta (tiib. ngöndro)

Ngöndro (tiib.) eli neljä perusharjoitusta – 1) turvautuminen ja valalaistumismieli (eli nk. prostraatiot), 2) Timanttimieli-meditaatio (sanksr. Vajrasattva, tiib. Dorje Sempa), 3) mandala-lahjoitukset ja 4) laman meditoiminen – tunnetaan myös suureen sinettiin (tiib.mahamudra) valmistavina harjoituksina, sillä ne muodostavat perustan mielen todellisen luonnon oivaltamiselle. Ne ovat voimakkaita menetelmiä kehoon, puheeseen ja mieleen liittyvien esteiden ja negatiivisten tottumusten raivaamiseksi ja sisäistä rikkautta synnyttävien positiivisten vaikutelmien luomiseksi. Nämä lukuisia toistoja sisältävät, aikaa vievät mutta sitäkin palkitsevammat ngöndroharjoitukset toimivat kehityksemme alkukohtana timanttipolulla. Harjoitukset on käännetty 9. Karmapan Wangchuk Dorjen (1555–1603) laatimasta meditaatiotekstistä ”Ylimpien polun kulkuneuvo”, joka sisältyy hänen ”Suuren sinetin opetusten suureen tutkielmaansa”.

Tiibetinkielinen nimi: Ngöndro
Tiibetiläinen lähde: Phyag chennges don rgya mtsho
Käännös: 9. Karmapa Wangchuk Dorje (1556–1603): ”Suuren sinetin perimmäisen merkityksen valtameri”
Selitykset: Jamgön Kongtrül Lodrö Thaye (1813–1899): ”Varmuuden soihtu”; Kalu Rinpoche (Sonada, Intia, 1970–1971); Sherab Gyaltsen Rinpoche (Becske, Unkari, 2008)


Rakastavien Silmien meditaatio (tiib. Chenrezig, sanskr. Avalokiteshvara)

Mikään luonteenpiirre ei ole hienompi kuin myötätunto, ja Buddha oli hyvin tietoinen tästä. Hän usein neuvoi ihmisiä kehittämään erityisesti tätä ominaisuutta. Rakastavien Silmien (tiib. Chenrezig, sanskr. Avalokiteshvara) eri hahmot edustavat rakkauden ja hyväntahtoisuuden laajinta ilmausta henkilökohtaisuuden ylittävällä tasolla ja ilmaantuvat auttamaan olentoja kaikkialla. Tämän meditaatiotekstin laati 1100-luvulla siddha Thangtong Gyalpo, ”Tuhansien laaksojen kuningas”, (1361–1485), ja sitä harjoitetaan niiden ohjeiden mukaan, jotka Hannah ja Ole Nydahl saivat Kalu Rinpochelta Sonadassa vuonna 1970.

Tiibetinkielinen nimi: Chenrezig
Tiibetiläinen lähde: Dro dön Kha khyab ma, laatija Thangtong Gyalpo (n. 1385–1464)
Käännös: ”Avaruuden täyttäminen olentojen hyödyttämiseksi”
Selitykset: ”Dro dön kha jab may zin dri nyung dü” maniwa Sherab Gyaltsen Rinpochelta (Bath, Iso-Britannia, 2009)


8. Karmapan meditaatio

Tämä 8. Karmapan Mikyö Dorjen (1507–1554) laatima gurujooga, joka tunnetaan myös ”laman meditoimisena neljässä istunnossa” (tiib. tünshi lame naljor), on yksi karma-kagyü-linjan keskeisiä harjoituksia. Sitä käytetään sen jälkeen, kun neljä perusharjoitusta on saatettu loppuun.

Tiibetinkielinen nimi: Tünshi lame naljor
Tiibetiläinen lähde: 8. Karmapan Mikyö Dorjen (1507–1554) kootut teokset; Jamgön Kongtrül Lodrö Thayen (1813–1899) ”Opetusten aarreaitta” (gDams ngag mdzod)
Käännös: ”Laman meditoiminen neljässä istunnossa”
Selitykset: Karma Chagme Rinpoche (1603–1678); Karme Khenpo; Shamar Rinpoche (Samye Ling, Skotlanti, 1982); Sherab Gyaltsen Rinpoche (Immenstadt, Saksa, 2009)


Musta Takki (sanskr. Mahakala)

Tämä Mustan Takin (sanksr. Vajra Mahakala, tiib. Bernagchen), karma-kagyü-koulukunnan keskeisen suojelijan, lyhyt esiinkutsu on laulettu meditaatio. Tämän nimenomaisen tekstin on laatinut 8. Karmapa Mikyö Dorje (1507–1554). Se on jokapäiväinen harjoitus, ja se lauletaan tiibetiksi yhteismeditaatioistuntojen jälkeen. Musta Takki on ilmentää rajattoman avaruuden rakkautta ja suojelevaa toimintaa.

Tiibetinkielinen nimi: Bernagchen
Tiibetiläinen lähde: 8. Karmapan Mikyö Dorjen (1507–1554) kootut teokset; Jamgön Kongtrül Lodrö Thayen (1813–1899) ”Opetusten aarreaitta” (gDams ngag mdzod)
Käännös: ”Suojelija Mustan Takin esiinkutsu”
Selitykset: Osa kaikissa karma-kagyü-luostareissa harjoitettavaa laajempaa päivittäistä Mahakala-pujaa


Suuri sinetti (sanskr. mahamudra)

Mahamudra (sanskr., tiib. chagya chenpo) eli ”suuri sinetti” on Buddhan perimmäinen opetus ja kagyü-välityksen ydin, joka johtaa suoraan kokemukseen mielen luonnosta. Suuri sinetti kattaa kolme aspektia: perustan, polun ja päämäärän. Luottaen omaan buddhaluontoonsa harjoittaja lepää kokijan, koetun ja itse kokemuksen erottamattomuudessa, minkä seurauksena mieli tunnistaa itsensä ja sinetöi valaistumisensa.

Mahamudra-kurssilla lama Ole Nydahl selittää yleensä 3. Karmapan Rangjung Dorjen (1284–1339) laatimaa klassista tekstiä mielen luonnosta. Kurssi kestää tavallisesti pari päivää.


Phowa

Phowa (tiib.) eli ”tietoisuuden siirto” mahdollistaa intensiivisen työskentelemisen oman kuolemisprosessin parissa. Buddhalaiset opetukset sisältävät hyvin täsmällisiä kuvauksia kuolemisprosessista, kuolemasta ja kuoleman ja jälleensyntymän välisistä tiloista. Lisäksi monilla opettajilla ja meditaatiomestareilla on paljon omakohtaista kokemusta kuolemisprosessista.

Tässä meditaatioharjoituksessa opimme siirtämään tietoisuutemme kuoleman hetkellä korkeimman onnen tilaan, jota tässä phowaharjoituksen välityksessä edustaa Rajattoman Valon Buddhan (tiib. Öpagme, sanskr. Amitabha) valo-/energiahahmo. Yksi phowaharjoituksen lopputuloksista on vapautuminen kuolemaan liittyvistä peloista ja neurooseista, mutta phowa ei ainoastaan auta valmistautumaan elämän viime hetkiin. Kun suhtautumistapa kuolemaan muuttuu, sen myötä ilmaantuva pelottomuus avaa vähitellen pääsyn mielen omaan luontaiseen rikkauteen ja elämän kokee tarjoavan uusia, mielekkäitä mahdollisuuksia kehittyä ja toimia toisten hyväksi.

Lama Ole Nydahl on opettanut phowaa yli 90 000 henkilölle. Kurssiin sisältyy selityksiä kuolemasta ja jälleensyntymisestä, ja phowan oppineet saavat myös opastuksen siihen, kuinka he voivat auttaa toisia näiden kuoleman hetkellä. Ne, jotka haluavat osallistua 5-päiväiselle phowakurssille saavat tärkeää informaatiota ja kurssille valmistavan välttämättömän meditaation lähimmästä Timanttipolku-buddhalaisesta keskuksesta.

Lama Ole Nydahlin opettama phowavälitys juontaa juurensa tiibetinbuddhalaisen nyingma-koulukunnan longchen-nyingthig-perinteeseen, joka sisältää suuren täydellisyyden (tiib. dzogchen) syvimmät opetukset. Vuonna 1971 suurten Dolma Naljorma -initiaatioiden aikana Rumtekissa 16. Karmapa saattoi Hannah ja Ole Nydahlin yhteen drikung-kagyü-laman Ayang Tulkun, tämän phowaharjoituksen haltijan, kanssa. Lama Ole sai lisäksi phowavälitykset Tenga Rinpochelta ja Dilgo Khyentse Rinpochelta. Vuonna 1987 Shamar Rinpoche valtuutti lama Olen opettamaan phowaa. Lama Ole Nydahl on tällä hetkellä tämän harjoituksen merkittävin opettaja läntisessä maailmassa.

Tiibetinkielinen nimi: Phowa
Tiibetiläinen lähde: Kunzang Lame Shelung
Käännös: Opettajani täydelliset sanat
Selitykset: Dza Patrul Rinpochen (1808-1887) laatimat selitykset, longchen-nyingthig-linja